Access

Access Kod ile SQL Tablo Oluşturma

Bu Access yazısındada,Access CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi ve örneklerle nasıl kullanılacağını açıklar.

Açıklama

Access CREATE TABLE ifadesi, bir tablo oluşturmanıza ve tanımlamanıza olanak tanır.

Sözdizimi

En basit haliyle, Access’deki CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi şöyledir:

 

Access Kod ile Tablo Oluşturma:

Birincil anahtarla birlikte otomatik artan sayı oluşturulmuştur.

 

Yorum yap