Android

Android Manifest Dosyası Nedir? Ne İşe Yarar?

Android Manifest dosyası, Android uygulamalarının çalışması ve dağıtılması için gerekli olan tüm bilgileri içeren bir dosyadır.

Bu dosya, uygulamanın gerekli izinlerini, kullanılacak API’leri, uygulamanın hangi aktivitelerinin çalışması gerektiğini, uygulamanın hangi bileşenlerinin yapılandırılması gerektiğini ve daha birçok şeyi tanımlar.

Android Manifest dosyası, Android Studio veya başka bir geliştirme ortamındaki her Android uygulamasının proje dizininde bulunmalıdır.

Aşağıdaki Android Manifest dosyası örneği, bir Android uygulaması için gerekli olan bazı temel tanımlamaları içermektedir:

Bu örnekte, uygulamanın internet erişimi için izin istemesine olanak tanır (<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>).

Ayrıca, uygulamanın anahtar bileşeni (MainActivity) ve uygulamanın nasıl başlatılması gerektiği (<intent-filter>) tanımlanmıştır.

Android Manifest dosyasında uygulamanın gerekli izinleri belirtmek için <uses-permission> etiketi kullanılır.

Aşağıdaki örnek, kamera erişimi ve konum bilgisi gibi farklı izinlerin nasıl belirtilebileceğini gösterir.

Not: Android 6.0 (Marshmallow) ve üzeri sürümlerde, izinler uygulama çalıştırma sırasında değil, kullanıcının uygulamayı yüklerken vermesi gerekir. Bu nedenle, uygulamanın ihtiyaç duyduğu izinleri belirtmek önemlidir.

Yorum yap