Android

Android Örnekleri – Quiz Test Uygulaması Yapımı

Bu dersimizde Android Java ile basit bir quiz test uygulaması oluşturacağız. Örneğimizde kullanıcıya test soruları getirerek cevaplamasını isteyeceğiz. Verilen cevaplar sonucunda soruların tamamı bittiğinde kullanıcıya doğru cevap sayısını göstereceğiz. Başarılı olmak için kullanıcının en az %60 başarı sağlaması gerekmektedir.

Uygulamamızı oluşturduktan sonraki ekran çıktısı aşağıdaki videodaki gibi olacaktır.

Örneğimizde koleksiyon kullanımı, sınıf kullanımı, metot kullanımı, alertDialog kullanımı gibi bir çok konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Öncelikle tasarım kısmı ile başlayalaım. Tasarımımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Tasarımımıza ait activity_main.xml kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Tasarım kısmını tamaladıktan sonra sorularımızın, seçeneklerin ve doğru cevapların bulunduğu SoruCevap sınıfımızı oluşturacağız.

SoruCevap sınıfımıza ait örnek içerik aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu kod parçası, “com.example.quiz_1” paketi içinde “SoruCevap” isimli bir sınıf tanımlar. Sınıf içinde, soru, seçenek ve doğru cevap için statik diziler tanımlanmıştır. Soru dizisi, soruları içermektedir. Seçenek dizisi, her sorunun seçeneklerini içermektedir. Doğru cevap dizisi ise, her sorunun doğru cevabını içermektedir.

Bir sonraki adımda mainActivity.java dosyamıza ait kodları oluşturacağız. Kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu kod parçası, Android uygulaması için bir quiz oyununun temel fonksiyonlarını içermektedir. “com.example.quiz_1” paketi içinde “MainActivity” isimli bir sınıf tanımlar. Bu sınıf “AppCompatActivity” ve “View.OnClickListener” arabirimlerini uygular.

onCreate” metodu, uygulama başladığında çalışır ve ekrandaki görsel elemanların referanslarını alır ve tıklama olaylarını tanımlar. Ayrıca, SoruCevap sınıfından sorular ve cevaplar çekilir ve ekrana yerleştirilir. Kullanıcının seçtiği cevap doğruysa puan arttırılır. Test bitirildiğinde kullanıcının skoru ekrana yazdırılır ve tekrar oynamak isteyip istemediği sorulur.

SoruGetir” metodu, ekrana soruları ve seçenekleri yerleştirir. “TestBitir” metodu, testin bitiminde kullanıcıya skoru ve tekrar oynamak isteyip istemediği sorulur. “Tekrarla” metodu, puanı ve sorulacak soruyu sıfırlama işlemi gerçekleştirir.

onClick” metodu, kullanıcının tıkladığı görsel elemanların hangi tıklama olaylarına ait olduğunu kontrol eder ve o tıklama olayına göre işlem yapar. Kullanıcının seçtiği cevap doğru ise puan arttırılır veya test bitirildiğinde kullanıcıya skoru ve tekrar oynamak isteyip istemediği sorulur.

Kod içinde ayrıca, kullanıcı arayüzünün oluşturulması, ekrana yazdırma işlemleri, renklendirme işlemleri ve diğer fonksiyonlar yer almaktadir.

2 Yorum

  • 1-Soruları karıştırarak sormak için ne yapmalıyız?
    2-Soruların Arka Planı kırmızı çıkıyor onu nasıl değiştirebilirim?
    3-her doğru cevap için ekranda “daoğru:1,2..” vb. nasıl yazdırabilirim

Yorum yap