C#

C# Alt Satıra Geçme Kodu

C#’da \n escape Karakteriyle Bir Dizeye Yeni Bir Satır Ekleme

Mac’te \n veya \r kaçış karakteri, C#’da konsola yeni bir satır eklemek için kullanılır. Bir Windows makinesinde satır sonları için \n kaçış karakterini kullanmalıyız.

Satır sonu, bir dize değişkenine birden çok satır eklemek için de kullanılabilir. Yeni bir satıra başlamak istediğimiz yere \n yazmalıyız.

Aşağıdaki kod örneği, C#’ta \n kaçış karakteriyle bir dize değişkenine nasıl yeni bir satır ekleneceğini gösterir.

Yorum yap