C# C# Windows Form Örnekleri

C# Button Kullanımı

Bu yazı, C# Button Control hakkında size rehberlik edecektir. Önceki yazımda, C# TextBox Denetimi’nin nasıl kullanılacağını gösterdim. C# Button Control, her Windows kontrolü gibi kullanımı oldukça basittir. Windows Form kontrolleri üzerinde güçlü bir kavrama yeterliliğiniz varsa, Button kontrolünü anlamak oldukça olacaktır. Temel olarak, button her yazılımın çok önemli bir parçasıdır. Çünkü her eylem ve olayı herhangi bir yazılımdaki butonlarla ele alıyoruz.

Buttonlar, her formda aynı işlevi gerçekleştirecek ve tekrar tekrar tekrar kullanabilecek çıkış ve çıkış düğmeleri gibi tekrar kullanılabilir bileşenlerdir. Butonlar son kullanıcıya oldukça açık bir yazılım navigasyonu sağlayacaktır. Butonların şekli benzersizdir ve kullanıcının butonun nerede olduğunu kolayca yargılayabileceği kendi görünüm özelliklerine sahiptir. Kısacası, butonlar kullanıcı ve uygulama arasında etkileşim oluşturmak için kullanılan kontrol cihazıdır. Bu kadar açıklamadan sonra buton kullanımına geçebiliriz.

Bütün Buttonlar .NET Framework sınıf kitaplığındaki C# Button sınıfı, Windows Forms Button denetimini gösterir. Button denetimi, bir Forma yerleştirilen ve tıklama olayını işlemek için kullanılan bir alt denetimdir.

C# Button Oluşturma

Bir Button denetimi oluşturmak için, bir button denetimini Araç Kutusu’ndan Visual Studio’daki Form’a sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Bir button’u Form’a sürükleyip bıraktıktan sonra, Button aşağıdaki şekle benzer görünecektir. Bir Button Form üzerine geldiğinde, etrafında hareket ettirebilir ve yeniden boyutlandırabilirsiniz.

C# button oluşturma

C# button oluşturma

C# Button Özelliklerini Ayarlama

Form üzerindeki bir Button denetimi yerleştirdikten sonra, bir sonraki adım button özelliklerini ayarlamaktır.

Bir button denetimi özelliklerini ayarlamanın en kolay yolu, Özellikler Penceresi’ni kullanmaktır. F4 tuşuna basarak Özellikler penceresini açabilir veya bir kontrolü sağ tıklayıp Özellikler menüsü öğesini seçebilirsiniz. Özellikler penceresi aşağıdaki şekle benziyor.

C# button özellikleri

C# button özellikleri

C# Button Kontrolünün Arka Planı ve Ön Rengi

BackColor ve ForeColor özellikleri, sırasıyla bir Buttonun arka planını ve ön plan rengini ayarlamak için kullanılır. Özellikler penceresinde bu özelliklere tıklarsanız, Renk İletişim Kutusu açılır.

Alternatif olarak, çalışma zamanında arka plan ve ön plan renklerini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki kod parçacığı BackColor ve ForeColor özelliklerini ayarlar.
// Arka planı ve ön planı ayarla

C# Button’a Resim Ekleme

Button kontrolünün Image özelliği, buton arka planını görüntü olarak ayarlamak için kullanılır. Image özelliği bir Image nesnesine ihtiyaç duyar. Image sınıfı, tam dosya yolu ile bir resim dosyası adı alan ve bir Image nesnesi oluşturan FromFile adlı statik bir yönteme sahiptir.

Ayrıca görüntü ve metni de hizalayabilirsiniz. Button’ın ImageAlign ve TextAlign özellikleri bu amaç için kullanılır.

Aşağıdaki kod parçacığını görüntüyü buton arka planı olarak ayarlar.

C# Button Text ve Font Özelliği

Button’ın Text özelliği, Button’ın içeriğini gösterir. Eğer TextAlign özelliği,kullanılıyorsa  ContentAlignment numaralandırma türünde olan değerler alabilir.

Font özelliği, bir Button’un fontunu ayarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir Button denetiminin Metin ve Yazı Tipi özelliklerini ayarlar.

C# Button Tıklama / C# Button Click Event

Button tıklatma olayını işlemek için bir Button denetimi kullanılır. Click olayını bir EventHandler nesnesine ayarlayarak çalışma zamanında bir Button tıklatma olayı işleyicisi ekleyebiliriz. EventHandler, bir olay işleyicisinin bir parametresini alır. Click olayı aşağıdaki kod pasajına eklenir.

Button click olay işleyicisinin imzası aşağıdaki kod snippet’inde listelenmiştir.

Yukarıdaki gibi kodla oluşturulabileceği gibi özelliler penceresinden olay sekmesine Click bölümüne tıklayarak da tıklama olayı eklemek mümkündür. Aşağıdaki şekilde buton Click olayı oluşturulmuştur.

c# button tıklama olayı

c# button tıklama olayı

 

C# Dinamik olarak bir Button Oluşturma

Dinamik Button Oluşturma

Çalışma zamanında bir buton denetimi oluşturmak yalnızca bir Button sınıfı örneği oluşturma, özelliklerini ayarlama ve Form denetimlerine Button sınıfı ekleme işlemidir.

Dinamik bir buton oluşturmak için ilk adım, Button sınıfının bir örneğini oluşturmaktır. Aşağıdaki kod parçası , bir Button denetim nesnesi oluşturur.

Dinamik Button Özelliklerini Ayarlama

Bir sonraki adım, Button sınıfı özelliklerini ayarlamanız gerekir. Konum, Genişlik, Yükseklik veya Boyut özelliklerini belirlediğinizden emin olmanız gerekir. Button varsayılan konumu formun üst köşesinde bırakılır. Location özelliği, Formdaki Buttonun başlangıç ​​konumunu belirten bir Nokta alır. Size özelliği, kontrolün boyutunu belirtir. Size özelliği yerine Width ve Height özelliğini de kullanabiliriz. Aşağıdaki kod parçacığı, bir buton denetiminin Konum, Genişlik ve Yükseklik özelliklerini ayarlar.

Bir sonraki adımda, Button kontrolünün daha fazla özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir Button arka plan rengini, ön plan rengini, Metin, Ad ve Yazı Tipi özelliklerini ayarlar.

Dinamik Button’a Olay Ekleme

Button tıklatma olayını işlemek için bir Button denetimi kullanılır. Click olayını bir EventHandler nesnesine ayarlayarak çalışma zamanında bir Button tıklatma olayı işleyicisi ekleyebiliriz. EventHandler, bir olay işleyicisinin bir parametresini alır. Click olayı aşağıdaki kod pasajına eklenir.
/

Button click olay işleyicisinin imzası aşağıdaki kod snippet’inde listelenmiştir.

 

Dinamik Button’u Forma Denetimlerine Ekleme

Şimdi son adım, Forma bir Button denetimi ekliyor. Form.Controls.Add yöntemi, bir Forma bir denetim eklemek için kullanılır. Aşağıdaki kod parçacığını geçerli forma bir Button denetimi ekler.

Kodun tamamı, aşağıdaki kodda listelenmiştir; burada CreateDynamicButton yöntemleri, çalışma zamanında bir Forma Button denetimi oluşturur, dButtonun bir click olay işleyicisini ekler ve Form.Controls.Add () yöntemini çağırarak Forma Button denetimi ekler. .

Bu yazıda, Windows Formlarında Button denetimini, tasarım zamanında ve çalışma zamanında C# kullanarak nasıl oluşturduğumuzu gösterdik. Ayrıca bir Button özelliklerinin nasıl ayarlanacağını ve Button tıklama olay işleyicisinin nasıl ayarlanacağını da gösterdik.

1 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et