C# Console Örnekleri

C# Console Hesap Makinesi Yapımı

Bu Visual Studio programında switch case bildirimini kullanarak basit bir console hesap makinesi yapacağız. HesapMakinesi adında bir sınıf oluşturup kullanıcıdan sayı değerleri ve operatör değeri alarak hesaplanan sonucu ana programa gönderen işlevi yapıp, bu işlevi ana programda kullanacağız. Programdan çıkmak içinde yine Console.Key ifadelerinden ESC ifadesini kullanacağız.

İşte size aşağıdaki iki farklı program birinci programda Sınıf kullanılmıştır. İkinci programda ise sadece ana program içinde yapılmıştır.

C# Console Program Kodu:

Çıktı:

Csharp Console Basit Hesap Makinesi

Csharp Console Basit Hesap Makinesi

 

Yöntem 2: Sınıf kullanmadan yapmak isterseniz bu yöntem de ilginizi çekebilir.

 

1 Yorum

Yorum yap