C# Girilen Metindeki Sesli Harfleri Bulan Program – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri

C# Girilen Metindeki Sesli Harfleri Bulan Program

C# dili ile bir cümledeki harf sayısını bulmak için bir String.Length özelliğini kullanabilirsiniz. Ancak bir metindeki özel harflerin sayısı almak için bazı algoritmalar üretmek gerekir. Bu yazıda sizlere Türkçe dilindeki sesli harflari sayan basit bir C# algoritması göstereceğiz.

Program çözümüne geçmeden önce Türkçe dilinde kullanılan sesli harflerin “aeıioöuü” olduklarını hatırlatmak isterim.

Çıktı:

 

 

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box