C# Console Örnekleri

C# Mod Alma

🠔 C# Basit Console Örnekleri

Bu yazıda mod C# dilinde mod alma işlemini nasıl yapacağınızı örneklerle göreceksiniz.

Mod Alma Nedir?

Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalana mod denir. Mod alma işlemi de kalan bulma işlemi olarak ifade edilebilir.  C# dilinde mod almak için % operatörü kullanılır.

Bir örnekle açıklayalım. Basit bir aritmetik problemi ele alalım: 11’i 3’e böldüğünüzde geriye ne kaldı? Cevabı hesaplaması kolaydır: 11’i 3’e bölün ve geri kalanını alın: 2. Peki bunu C# gibi bir programlama dilinde nasıl hesaplarsınız? Bir formül bulmak zor değil, ancak dil, tamsayı bölme işleminin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan kalanı hesaplayan yerleşik bir mekanizma, modül operatörü (‘%’) sağlar.

Basit bir mod alma örneği

 

C# Mod Alma Örnekleri

Örnek 1: Kullanıcının girdiği sayının tek mi yada çift mi olduğunu ekrana yazdıralım.

Çıktı:

Örnek 1: Kullanıcının girdiği sayının 3’e yada 5’e bölünüp bölünmediğini hesaplayan örneği yapalım. (yada dediği için || kullanılacak)

Çıktı:

 

 

Yorum yap