C# MySql Bağlantısı ile Basit Login Form Örneği – Web Tasarım & Programlama

6 Yorum

  • cmd.CommandText = “SELECT * FROM tblUser where usr='” + txtKullanici.Text + “‘ AND pwd='” + txtSifre.Text + “‘”;

    Aynı hata bu satırdada geçerli.

  • string user = txtKullanici.Text;
    string pass = txtSifre.Text;

    bölümünde txtKullanici ve txtSifre altı kırmızı olarak “the name “deniz” does not exist in the current context” hatası veriyor.

    • MySql sunucu bağlantısında veritabanı bağlanmak için kullanılan kullanıcı adı ve şifresi. Eğer localde kullanıyorsanız kullanıcı adı root şifre de muhtemelen boştur.

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box