C# MySql Bağlantısı ile Basit Login Form Örneği – Web Tasarım & Programlama

5 Yorum

  • cmd.CommandText = “SELECT * FROM tblUser where usr='” + txtKullanici.Text + “‘ AND pwd='” + txtSifre.Text + “‘”;

    Aynı hata bu satırdada geçerli.

  • string user = txtKullanici.Text;
    string pass = txtSifre.Text;

    bölümünde txtKullanici ve txtSifre altı kırmızı olarak “the name “deniz” does not exist in the current context” hatası veriyor.

    • MySql sunucu bağlantısında veritabanı bağlanmak için kullanılan kullanıcı adı ve şifresi. Eğer localde kullanıyorsanız kullanıcı adı root şifre de muhtemelen boştur.

Yorum yap