C# C# Windows Form Örnekleri MYSQL

C# MySQL Veritabanı Bağlantı İşlemleri (Select Insert Update Delete)

Bu dersimizde C# ile MySQL veritabanı bağlantısı kurarak temel veritabanı işlemlerini, yani listeleme, kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme işlemlerini (Select, Insert, Update, Delete) gerçekleştireceğiz.

Örneğimizde hazır bir veritabanı kullanacağız. Eğer MySQL veritabanı ve tablo oluşturma konusunda bilgi almak isterseniz buradaki videoyu izlemenizi öneririm.

C# ile MySQL veritabanı kurmak için MySql.Data Referensını projemize eklememiz gerekmektedir. Bu işlemi iki farklı şekilde çözebiliriz.

Bu yöntemlerden ilk olanını C# MySql Bağlantısı Kurmak İçin Reference Ekleme konusunda bulabilirsiniz.

Diğer yöntem olarak ise NuGet Paket Yöneticisini kullanabiliriz. Biz bu örneğimizde Nugetbu yöntemi kullanacağız.

Örneğimizi oluştururken ben Visual Studio 2022 kullanacağım. Ancak diğer Visual Studio sürümlerindede aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğimize başlayalım.

İlk olarak veritabanımız ve kullanacağımız tablo;

Yukarıdaki görselde gördüğünüz kutuphane veritabanı ve içindeki ogrenci tablosunu kullanacağız.

Adım adım projemizi gerçekleştirelim.

Adım 1: Yeni bir Windows Form projesi açalım. Projenize istediğiniz ismi verebilirsiniz. Form tasarımını aşağıdaki gibi oluşturalım. (1 adet DataGridView, 3 adet Button, 5 adet TextBox,1 adet ComboBox,1 adet DateTimePicker ve 2 adet RadioButton.)

Eklediğimiz denetimlerin Name özelliklerini;

dataGridView1 >> dgvOgrenci
textBox1 >> txtAra
textBox2 >> txtNo
textBox3 >> txtAd
textBox4 >> txtSoyad
textBox5 >> txtPuan
comboBox1 >> cmbSinif
radioButton1>> rbKiz
radioButton2>> rbErkek
button1>> btnEkle
button2 >> btnSil
button3 >> btnGuncelle
dateTimePicker1 >> dtpDogumTarih

olarak değiştirin.

Adım 2: cmbSinif ComboBox denetimi için verileri girin.

Adım 3: Solution Explorer penceresinde proje üzerinde sağ tıklayarak Manage NuGet Packages tıklayın.

Açılan pencerede Browse sekmesinde MySql araması yaparak aşağıdaki paketin kurulumunu yapın.

Bu işlem sonucunda MySql.Data referansı projenize eklenmiş olacaktır.

Adım 4:

Aşağıdaki kod satırını üst bölüme ekleyin.

Adım 5: Bağlantı için kullanacağımız aşağıdaki nesneleri ve değişkenleri global olarak oluşturun.

MySql bağlantı cümlesi örneği:

Server=localhost;Database=veritabanı-ismi;Uid=kullanıcı-adınız;Pwd=şifreniz;

Adım 6: DataGridView içinde verileri çekmek için kullanacağımız kodları metot olarak tanımlayalım. Bu metot diğer işlemler sonucu (ekleme, silme, güüncelleme) çağrılarak güncel olması sağlanacaktır.

Adım 7: Form_Load için kodlarımız:

Adım 8: Cinsiyet seçimi için gerekli değerin değişkene aktarılması için kodları oluşturun.

Adım 9: DatagridView tıklanan satır bilgilerinin ilgili denetimlere aktarılması için kodları oluşturun.

Adım 10: Ekle Sil ve Güncelle butonları için kodları oluşturun.

Adım 11: txtAra Text_Changed olayına filtreleme için gerekli kodları yazın.

Kodlarımızın tamamı ve ekran çıktısı:

Ekran Çıktısı:

Örneğe ait Video:

1 Yorum

  • Hocam merhaba iyi günler sizden bir ricam var acaba aşağıda yazdığım olayın nasıl yapılacağını anlatan yazı yayınlar mısınız.

    Sql veritabanım da olan tarih (gün ile) verisinin gerçek zamanlı her gün azalmasını istiyorum örnek vermem gerekirse,
    -Bir abonelik kayıt edildi bugünün tarihi 01.06.2022 abonenin bitiş tarihi 10.06.2022 9 gün sonra üyelik pasife dönüşecek. fakat gerçek zamanlı düşüşü beceremiyorum.

Arif için bir cevap yazın X