C#

C# Tarih Saat İşlemleri

C# tarih ve saatlerle çalışmak için DateTime yapısını destekler.

C# dilinde tarih ve zaman oluşturmak için new anahtar kelimesini kullanarak DateTime yapısını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte bir DateTime nesnesi varsayılan değerli kullanarak oluşturulmuştur.

Bir DateTime nesnesinin varsayılan ve en düşük değeri 1 Ocak 0001 00:00:00. Maksimum değer 31 Aralık 9999 23:59:59 PM olabilir.

Bir DateTime nesnesine bir başlangıç değeri atamak için DateTime yapısının farklı oluşturucularını kullanınır.

Yukarıdaki örnekte, yapıcıda bir yıl, bir ay ve bir gün belirtmiştik. Yıl 0001 ile 9999 arasında olabilir ve Ay 1 ile 12 arasında ve gün 1 ile 31 arasında olabilir. Bu aralıkların dışında herhangi bir değerin ayarlanması, bir çalışma zamanı istisnasına neden olur.

Tarih, saat, saat dilimi, takvim ve kültürü ayarlamak için farklı DateTime oluşturucuları kullanın.

C# Ticks Kullanımı

Ticks, Miladi takvimde 1 Ocak 0001’den 00:00:00.000’de geçen 100 nanosaniyelik aralıklarla ifade edilen bir tarih ve saattir.

Aşağıdaki, Ticks sayısıyla bir DateTime nesnesini başlatır.

C# DateTime Static Alanlar

DateTime yapısı statik alanlar, özellikler ve yöntemler içerir. Aşağıdaki örnek, önemli statik alanları ve özellikleri gösterir.

C# TimeSpan Kullanımı

TimeSpan, zamanı gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye cinsinden temsil etmek için kullanılan bir yapıdır.

Tarih Çıkarma

İki tarihin farkını hesaplamak için TimeSpan kullanılır.

Operatörler

DateTime yapısı +, -, ==, !=, >, <, <=, >= operatörlerini, tarihlerin toplama, çıkarma ve karşılaştırmasını kolaylaştırmak için aşırı yükler. Bunlar tarihlerle çalışmayı kolaylaştırır.

String Tarihi DateTime Nesnesine Çevirme

Geçerli bir tarih ve saat dizesi, Parse(), ParseExact(), TryParse() ve TryParseExact() metodu kullanılarak bir DateTime nesnesine dönüştürülebilir.

Belirtilen dize bir tarih ve saatin geçerli bir temsili değilse, Parse() ve ParseExact() yöntemleri bir istisna atar. Bu nedenle, bir dize geçerli değilse false döndürdükleri için TryParse() veya TryParseExact() yönteminin kullanılması önerilir.

Yorum yap