C# WPF Form Örnekleri

C# Textbox’tan Veri Alma

Bu yazıda sık projelerimizde sık kullandığımız textbox nesnesindeki verileri başka bir textbox, label, listbox gibi nesnelere aktarma ile ilgili örnek kodlar göstereceğim. Örneklerde kullandığım nesneleri görsellerle gösterip, kırmızı yazı ile de nesnelerin adlarını yanına yazacağım.

TextBox nesnelerindeki verileri almak için nesnenin Text özelliği kullanılır. Text özelliği get ve set türünde bir nesne olduğu için içindeki değeri okumak için nesne.Text yazmak ve nesne içindeki değeri değiştirmek için nesne.Text=”yeni veri” şeklinde yazmak gerekir. Ayrıca bilinmesi gereken bir nokta da textbox içindeki veriler string türündedir. Matematisel işlemler yapılacaksa tür dönüşümü yapılması gerekir.

C# TextBox Kullanımı ve Özellikleri ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayın

TextBox’tan Textbox’a Veri Aktarma

İlk örneğimiz bir textbox içindeki veriyi başka bir textbox içinde aktarma olsun. Örnekte txtSayi içindeki sayı alıp karesini hesapladıktan sonra başka bir textbox içine aktaracağım.

Hesapla butonuna ait click olayı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

TextBox’tan Label’a Veri Aktarma

Textbox nesneleri gibi Label nesnelerinin de Text özelliği set ve get olarak kullanılabilir. Hesaplama sonucunu label içinde yazdıralım.

 

TextBox’tan ListBox’a Veri Aktarma

Textbox’tan listbox’a veri aktarmak için listbox’ın içindeki öğelerin nasıl kaydedildiğini bilmek gerekir. Listbox içindeki her nesne item olarak ifade edilir. Tüm item nesneleri nesne olabileceği gibi değer de olabilir. Listbox içine değer eklemek için Items özelliğinin Add metodu kullanılır.

Aşağıdaki örnekte textbox içindeki değer listbox içine eklenmektedir.

 

 

 

4 Yorum

 • private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string ad = txtAd.Text;
  lboxSonuc.Items.Add(ad);
  }
  1
  2
  3
  4
  5
  private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string ad = txtAd.Text;
  lboxSonuc.Items.Add(ad);
  }

  Hocam merhabalar alınan sayıyı her butona basışta bir diziye aktarmak için nasıl yapabiliriz? Metot kullanarak yapmam lazım ama..

 • hocam label veya text içinde şu şekilde veri geliyor. Bunların sadece olumlu ve olumsuz yerlerini puanları ile başk texboxlara nasıl aktarabilirim.
  textbox1.text = olumlu puan :…
  textbox2.text = olumsuz : puan:…

  Gelen kod
  {
  “images”: [
  {
  “classifiers”: [
  {
  “classifier_id”: “************”,
  “name”: “***************”,
  “classes”: [
  {
  “class”: “olumlu”,
  “puan”: 0.918
  },
  {
  “class”: “olumsuz”,
  “puan”: 0.014
  }
  ]
  }
  ],
  “image”: “C:\\03.jpg”
  }
  ],
  “images_………….ed”: *,
  “custom_**********”: ******
  }

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin