C# Vücut Kitle İndeksi Hesaplama – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri

C# Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

Bu örnekte C# Console Application ile vücut kitle indeksi hesaplayan programı oluşturacağız.

C# Windows Form ile yapılmış örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılması gereken işlemleri aşağıdaki probleme göre gerçekleştireceğiz.

Problem:

Kullanıcının girdiği boy ve ağırlık değerlerine göre vücut kitle indeksini (VKİ=ağırlık/(boy*boy), boy metre cinsinden verilmeli) hesaplayınız.
VKİ 18 ile < 25 aralığındaysa normal,
VKİ 25 ile <30 aralığındaysa kilolu,
VKİ 30 ve daha yüksekse obez,
VKİ 35 ve daha fazlaysa ciddi obez olarak kabul edilir.
VKİ’ni hesaplayarak kişinin durumunu yazdırınız.

Çözüm:

Yukarıdaki problemi incelediğimizde aşağıdaki adımları yapmamız gerektiğini anlıyoruz.

Öncelikle kullanıcıdan boy ve kilo bilgisi iste.

Alınan boy ve kilo verisine göre vki hesapla.  vki=kilo(boy*boy)

Hesaplanan indeks değerini if-else koşul ifadeleriyle sonucu yazdır.

C# Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box