C# C# Windows Form Örnekleri

C# Windows Form Dizi Örnekleri

C# Diziler bellekte aynı tipteki veri grubunun tutulmasını sağlar.
C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır , sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır.

 

Dizi Tanımlama ile ilgili daha detaylı açıklama için C# Diziler yazısını da okuyabilirsiniz.

 

C# Form Dizi Örnekleri

Örnek: 10 elemanlı ogrenciler dizisindeki değerleri ListBox’ aktarınız.

 

Örnek 2: 30 elmanlı diziye 0-100 arası rasgele sayı girişi yapan ve listbox‘ a yazdıran program.

Ekran çıktısı:

dizi_3

 

Örnek 3: 30 elmanlı diziye 0-100 arası rasgele sayı girişi yapan ve dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayıp listbox‘ a yazdıran C# program.

 

Örnek 4 : Form yüklendiğinde 40 elemanlı ortalamalar isimli bir dizi oluşturarak içine rasgele 1-100 arası sayılar yerleştirin.

Soru 1 : Oluşturulan bu diziyi listBox’ ta yazdırın.
Soru 2 : 50′ den küçük notları listeleyin.
Soru 3: 70-85 arası notları listeleyin.
Soru 4: Tüm notların Ortalamasını Label’ de yazdırın.
Soru 5: En Yüksek notu bulup Label’de yazdırın.
Soru 6: En Düşük notu bulup Label’ de yazdırın.
Soru 7: Geçen öğrenci sayısını label’de gösterin. (50 ve üzeri)
Soru 8: Kalan öğrenci sayısını label’de gösterin. (50 ve üzeri)
Soru 9: Başarı yüzdesini Label’de gösterin.

 

Kodlar:

2 Yorum

Yorum yap