C# C# Windows Form Örnekleri

C# Windows Form Dizi Örnekleri

C# Diziler bellekte aynı tipteki veri grubunun tutulmasını sağlar.
C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır , sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır.

Dizi Tanımlama ile ilgili daha detaylı açıklama için C# Diziler yazısını da okuyabilirsiniz.

 

C# Form Dizi Örnekleri

Örnek: 10 elemanlı ogrenciler dizisindeki değerleri ListBox’ aktarınız.

 

Örnek 2: 30 elmanlı diziye 0-100 arası rasgele sayı girişi yapan ve listbox‘ a yazdıran program.

Ekran çıktısı:

dizi_3

 

Örnek 3: 30 elmanlı diziye 0-100 arası rasgele sayı girişi yapan ve dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayıp listbox‘ a yazdıran C# program.

 

 

Yorum yap