C Programlama Örnekleri

1-N Arasındaki Asal Sayıları Bulan C Programı

Bu örnekte C Programlama dilinde 1′ den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılar içinde Asal sayı olanları bularak ekranda listeleyeceğiz.

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar yalnızca kendisine ve 1’e bölünebilir. Başka hiçbir sayıya bölünemezler. Ayrıca asal sayılar pozitif tam sayılardır. Böylece asal sayıları yalnız kendisine ve 1’e bölünebilen pozitif tam sayılardır şeklinde tanımlayabiliriz.

En küçük asal sayı 2’dir. Asal sayılar arasında 2’den başka çift sayılar bulunmamaktadır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap