Doküman

Veritabanı Organizasyonu Sınav Soruları

Veritabanı organizsyonu dersi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı sınav soruları ve cevapları

 

Ata Yazılım firması için yukarıdaki veritabanı şu kritelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

  • Tüm tablolardaki id bilgileri birincil anahtar ve otomatik artan sayıdır.
  • Personel tablosunda personele ait ad, sicilNo, TCKimlik ve daha sonra ilişkilendirmek üzere departman ve görev bilgileri yer almaktadır.
  • Personel ad ve TCKimlik alanlarındaki veriler boş geçilemez durumdadır.
  • SicilNo 22 karakter ve TCKimlik numarası 11 karakter uzunluğundadır.
  • depertman ve görev tabları da şekildeki gibi oluşturulmuştur.
  • Depertman tablosundaki ad ve görev tablosundaki tanım alanları da boş geçilemez olarak oluşturulmuştur.

Not: Cevaplar sorunun altında bırakılan boş bölüme yapılacaktır.

S1)Ata Yazılım firması için atavt veritabanını oluşturun(10P).

CREATE DATABASE atavt;

S2) Personel, Departman ve Görev tablolarını yukarıdaki tabloya ve kurallara dikkat ederek oluşturunuz(20P).

Create Table personel(

                id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    ad varchar(50) NOT NULL,

    sicilNo varchar(25) NOT NULL,

    TCKimlik char(11),

    departman_id int,

    gorev_id int

);

CREATE table Departman(

                id int AUTO_INCREMENT primary key,

    ad varchar(50) NOT NULL

);

CREATE TABLE gorev(

                id int AUTO_INCREMENT PRIMARY key,

    tanim varchar(50) NOT NULL

);

 

S3) Personel tablosuna personelin soyadı, maaşı ve doğum tarihi için gerekli alanları ekleyin(10P).

ALTER TABLE personel

                ADD COLUMN soyad int,

               ADD COLUMN dtarih date;

 

S4) Personel tablosundaki sicilNo alanını kaldırın(10P).

ALTER TABLE personel

                DROP COLUMN sicilNo;

 

S5) Personel tablosu ile görev ve departman tabloları arasındaki ilişkiyi oluşturun(10P).

ALTER TABLE personel

                ADD FOREIGN KEY (departman_id) REFERENCES departman(id),

               ADD FOREIGN KEY (gorev_id) REFERENCES gorev(id);

 

 

S6) Personel, gorev ve departman tablolarını silin(10P).

drop table personel;

drop table departman;

drop table gorev;

 

 

S7) atavt veritabanını silin(10P).

Drop database atavt;

 

S8) veritabanı kısıtlarından 5 tanesinin adını yazınız(20P).

 

Veritabanı Organizasyonu 1. Dönem 2. Sınav Soruları

 

 

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin