c# console örnekleri – Web Tasarım & Programlama

Etiket c# console örnekleri

C# Console Örnekleri Programlama

C# Girilen Sayılardan En Büyük – En Küçük – Toplam – Ortalama – Negatif ve Pozitif Sayısı Bulma

C# Console Application ile yapılmış kullanıcıdan kaç adet sayı girileceği bilgisi alınarak For döngüsü yardımıyla istenen adette sayı girişi yapılan ve girilen bu sayılardan en büyüğünü, en küçüğünü, sayıların toplamını, sayıların ortalamasını, negatif sayıların edetini, pozitif sayıların adetini ve kaç adet sayı girildiğini ekranda gösteren örneğe ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

C# Console Örnekleri Programlama

C# While Döngüsü Karışık Örnekler

While döngüsü içerisindeki koşul doğru (true) olduğu sürece tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngüden çıkılır. Bu yazımızda C# Console uygulmasında yapılmış olan While Döngüsü ile ilgili karışık örnekler oluşturacağız. Örneklerimizi Console Application ortamında gerçekleştireceğiz.