Java Örnekleri – Web Tasarım & Programlama

Etiket Java Örnekleri

Java

Java Klavyeden Girilen Bir Yazıyı Tersten Yazdıran Program

Kullanıcı tarafından girilen bir metni tersten ekrana yazdıran java programı. Program üzerinde scanner ile Türkçe karater okuma hatası yaşamamak için iso-8859-9 Türkçe karakter setini tanımak gerekiyor. Java Kodu: import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { // Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur. Scanner reader = new Scanner(System.in, "ISO-8859-9"); System.out.print("Bir Sayı Girin: "); String yazi = reader.nextLine();...

Java

Java Onluk Sistemdeki Sayıyı İkilik Sisteme Çeviren Program

Onluk sistemdeki bir sayıyı ikilik sisteme çevirmek için, onluk sistemdeki sayının bölümü 2 değerine sürekli olarak bölünmektedir. Sonra elde edilen sonuç ve kalanlar (sıfırlar dahil) sırayla eklenerek 10luk sistemdeki sayı ikilik sisteme çevrilmiş olur. Bu java örneğinde onluk sistemdeki bir sayıyı ikilik sisteme çeviren programın kodlarını yazacağız.   Java Kodu: public class JavaOrnekleri { static public void binaryDonustur(int sayi){ int binary[] = new int[40]; int index = 0;...

Java

Java EKOK ve EBOB Bulma

EKOK bir sayı grubundan sayıların en büyük ortak katını, EBOB ise bu sayıları bölen en büyük sayıyı ifade eder. Bu yazıda Java programlama dilini kullanarak EBOB ve EKOK bulma işlenmini yapacağız. Uygulamada öncelikle sayıların en EBOB değerini bulup, EBOB değerini kullanarak da EKOK değerini hesaplayacağız. EBOB ve EKOK değerini hesaplayan java programının kodları aşağıdadır. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int n1 = 48, n2 = 160,ebob=1, ekok;...

Java

8lik Tabandaki Sayıyı 10luk Tabana Çeviren Java Programı

Bu örneklerde 8likten 10luk sisteme ve 10luk sistemden 8lik sisteme çeviren java uygulamalarını göreceksiniz. İlk Java Örneği 8lik tabandaki sayıyı onluk tabana çevirme, İkinci uygulama ise 10luk tabandaki sayıyı 8lik tabana çevirme ile ilgili olacaktır. Örnek 1: 8lik Tabandaki sayıyı 10luk tabana çeviren Java Örneği public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int sekizlik = 416; int onluk = sekizlikOnlukDonustur(sekizlik); System.out.printf("%d (sekizlik) = %d...

Java

Java Onluk Sistemi Sekizlik Sisteme Çeviren Program

Bu örnekte 10luk sayı sistemindeki bir sayıyı 8lik sayı sistemine java ile nasıl dönüştürüldüğünü göreceksiniz. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int onluk = 82; int sekizlik = onlukSekizlikDonustur(onluk); System.out.printf("%d (onluk) = %d (sekizlik)", onluk, sekizlik); } public static int onlukSekizlikDonustur(int onluk) { int sekizlikSayi = 0, i = 1; while (onluk != 0) { sekizlikSayi += (onluk % 8) * i; onluk /= 8; i *= 10; } return...

Java

Java while Döngüsü Kullanarak Sayıyı Ters Çevirme

Bu programda, Java dilinde bir while döngüsü kullanarak sayının rakamlarını ters çevimeyi göreceksiniz. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int sayi = 1234, tersi = 0; int yedek=sayi; while(sayi != 0) { int basamak = sayi % 10; tersi = tersi * 10 + basamak; sayi /= 10; } System.out.println("Sayının : " + yedek); System.out.println("Sayının Tersi: " + tersi); } } 1234567891011121314151617  public class JavaOrnekleri...

Java

İkilik Sayıyı Onluk Sayıya Dönüştürme Programı Java

İkilik sistemdeki bir sayıyı onluk sisteme çevirmek için ikilik sistemdeki her bir rakamı, iki üzeri sıfırdan başlayarak bir üs artırıp eşit basamaktaki iki üzeri üs ile çarpılır. Aşağıda bu çarpma işlemine bir örnek verilmiştir. Yukarıdaki tanım ve görselden faydalanarak aşağıdaki java örneğini hazırladık. Aşağıdaki Java kodunda ikilik sistemdeki bir sayının onluk sistemdeki karşılığını göstermektedir. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { long sayi =...

Java

Java Döngü Kullanarak A’dan Z’ye Harfleri Yazdırma

Javada sadece sayılara göre saydırma işlemi yapılmaz. İstersek A’dan Z’ye doğru istersek de tam tersi sırada saydırmak mümkündür. A’dan Z’ye doğru karakterleri yazdıran java program kodu aşağıdaki gibi oluşturulur. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { char karakter; for(karakter= 'A'; karakter <= 'Z'; ++karakter) System.out.print(karakter + " "); } } 1234567891011  public class JavaOrnekleri...

Java

Sayının Rakamları Toplamını Bulan Java Programı

Bu java örneğinde sayının basamakları toplamını while döngüsü kullanarak bulacağız. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int num = 12345; System.out.println("Sayı : " + num); int toplam=0; while(num != 0) { toplam=(num%10)+toplam; num /= 10; } System.out.println("Basamak Toplamı: " + toplam); } } 1234567891011121314151617181920  public class JavaOrnekleri {      public static void main(String[] args)...

Java

Java Bir Karakterin Bir Yazıda Kaç Tane Olduğunu Bulduran Program

Bir yazı içinde belirtilen bir karakterin kaç tane olduğunu yazdıran Java Örneği. Önceden tanımlanmış bir karakter dizisi kullanılarak yine önceden tanımlanmış bir karakterin kaç sefer tekrar ettiğini gösteren örnek. public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { String metin = "Merhaba dünya bu java örnekleri"; char karakter = 'e'; int tane = 0; for(int i = 0; i < metin.length(); i++) { if(karakter == metin.charAt(i)) { ++tane; } } System.out.println( karakter + "...