EXCEL

Eğersay Formülü Kullanımı

EĞERSAY Formülü, tek bir ölçütü karşılayan hücreleri sayma işlevidir. EĞERSAY, belirli ölçütleri karşılayan tarihleri, sayıları ve metinleri olan hücreleri saymak için kullanılabilir. EĞERSAY işlevi, kısmi eşleme için mantıksal işleçleri (>, <, <>, =) ve joker karakterleri (* ,?) destekler.

eğersay formülü kullanımı

eğersay formülü kullanımı

EĞERSAY Kullanım Amacı: Ölçütlerle eşleşen hücreleri sayısını bulmak

Geri dönüş değeri: Sayılan hücreleri temsil eden bir sayı döndürür.

Sözdizimi
=EĞERSAY (aralık; ölçütler)

Argümanlar

aralık- Sayılacak hücre aralığı.
ölçütler- Hangi hücrelerin sayılması gerektiğini denetleyen ölçütler.

Eğersay Kullanımı

Excel’deki EĞERSAY işlevi, bir aralıktaki sağlanan koşulla eşleşen hücre sayısını sayar. Ölçütler, kısmi eşleme için mantıksal işleçler (>, <, <>, =) ve joker karakterleri (* ,?) içerebilir. Kriterler ayrıca aşağıda açıklandığı gibi başka bir hücrenin değerine de dayanabilir.

Örnekler
Yukarıdaki tablodaki sarı ile gösterilen örneklerin kodları:

50’den düşük notlar

Boş olan notlar

Ölçütte çift tırnak (“”)

Genel olarak, metin değerlerinin çift tırnak içine alınması gerekir ve sayılar içermez. Bununla birlikte, bir mantıksal işleç bir sayı ile birlikte eklendiğinde, sayı ve işleç aşağıdaki ikinci örnekte görüldüğü gibi tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

Başka bir hücrenin değeri

Başka bir hücreden alınan değer, birleştirme kullanılarak ölçütlere dahil edilebilir. Aşağıdaki örnekte E8 hücresine yazılan nota eşit olan hücreleri bulmak için yazılması gereken Eğersay formülü  şu şekilde olacaktır.

Joker karakterler

Joker karakterler ? ve * ölçütlerde kullanılabilir. Soru işareti herhangi bir karakterle ve yıldız işareti herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Değişmez bir soru işareti veya yıldız işareti bulmak için, ön soru işaretinde veya yıldız işaretinde (yani ~ ?, ~ *) bir tilde işareti (~) kullanınır.

 

Yorum yap