EXCEL Office

EXCEL MAK VE MİN KULLANIMI

Belirli aralıktaki hücrelerde bulunan en büyük değeri bulmak için “MAK“; en düşük değeri bulmak için ise “MİN” kullanılır. Aşağıdaki örnekte En yüksek ve En Düşük maaş ücreti bulunmuştur.

=MAK(D2:D16) formülü ile en yüksek maaş;
=MİN(D2:D16) formülü ile en düşük maaş bulunur.

 

Yorum yap