Java Örnekleri

Java Dizi Elemanlarını Toplama

Bu yazıda Java ile dizi elemanlarını toplayan iki örnek gerçekleştireceğiz. İlk örneğimizde 10 elemanlı dizi elemanları program içinde verilecek ve toplamı bulunarak yazdırılacak.

İkinci örnekte ise yine 10 elemanlı dizi içerisine kullanıcı tarafından sayı girilmesi istenerek, girilen bu sayıların toplamı ekranda gösterilecektir.

Örnek 1:

Java Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 2:

Java Kodları:

 

Yorum yap