Java Örnekleri

Java Girilen Cümledeki Kelime Sayısını Bulma

Bu örnekte Java ile bir metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulmak için gerekli kodları paylaşacağım.

Örneğimizde kelimeSay isimli fonksiyon merindeki boşluklar sayesinde cümldeki kelime sayısını bulup döndürüyor.

Anaprogramda girilen metin fonksiyona gönderilerek dönen değer kelime sayısı olarak yazdırılıyor.

Java Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Yorum yap