Java Örnekleri

Java Kullanıcıdan Sayı Alma

Scanner sınıfı ile reader adında standart bir okuyucu nesnesi oluşturuldu. reader nesnesinin nextInt() metodu ile konsoldan tam sayı türünde değer okuması yapıldı.

 

Java Kodu:

Çıktı:

Yorum yap