Java Örnekleri

Java Onluk Sistemdeki Sayıyı İkilik Sisteme Çeviren Program

Onluk sistemdeki bir sayıyı ikilik sisteme çevirmek için, onluk sistemdeki sayının bölümü 2 değerine sürekli olarak bölünmektedir. Sonra elde edilen sonuç ve kalanlar (sıfırlar dahil) sırayla eklenerek 10luk sistemdeki sayı ikilik sisteme çevrilmiş olur. Bu java örneğinde onluk sistemdeki bir sayıyı ikilik sisteme çeviren programın kodlarını yazacağız.

 

Java Kodu:

 

Çıktı:

Yorum yap