Java Örnekleri

Java Sayının Bölümünü ve Kalanını Yazdırma

İki değişkene aktarılan sayıların bir birine bölümünü ve kalanını ekrana yazdıran program

Java Kodu:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap