Javascript

JavaScript: Santigrat Derece (Celsius) – Fahrenhayt Çevirme

Javascript ile Santigrat Derece olarak verilen ısı birimini Fahrenhayt’ a çeviren örnek uygulama.
1 Fahrenayt derece, -17.22 Celcius yani Santigrat dereceye denk gelmektedir.
Santigrat dereceyi Fahrenhayt dereceye çevirmek için aşağıdaki formül kullanılır:

°F = °C x 9/5 + 32
Fahrenhayt dereceyi Santigrat dereceye çevirmek için ise kullanılan formül şu şekildedir:
°C = (°F – 32) x 5/9

Diğer Örnekler:

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin