Javascript

JavaScript Tarih ve Saat Bilgisi Yazdırma

Bu yazımızda JavaScript ile o anki tarihe ait yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye bilgisinin görüntülenmesini sağlayacağız.

Kodlarımızı açıklayalım.

var tarih=new Date() satırı ile tarih bilgisini tarih isimli değişkene alıyoruz.
getFullYear(): Yıl bilgisini almak için kullanılır.
getMonth(): Ay bilgisini alır.
getDay(): Gün bilgisini alır.
getHours(): Saat bilgisini alır.
getMinutes():Dakika bilgisini alır.
getSeconds(): Saniye bilgisini alır.

index.html dosyamızın içeriği:

Örneğimizi çalıştırdığımızda ekran çıktısı aşağıdaki gibi oluşacaktır.

Diğer Örnekler:

3 Yorum

Yorum yap