JavaScript Virgülden Sonraki Basamak Sayısını Ayarlama – Web Tasarım & Programlama
Javascript

JavaScript Virgülden Sonraki Basamak Sayısını Ayarlama

JavaScript dilinde virgülden sonraki basamak sayısını değiştirmek için her hangi bir fonksiyon bulunmamaktadır. Bu işlem için farklı fonksiyonlar kullanılarak virgülden sonraki basamakları belirlemek mümkündür. Bunlardan en basit yöntem toFixed fonksiyonu ile yapılanıdır. toFixed ile yapılan işlemde metinsel kırpma yapıldığı için sayının tekrar Number türüne dönüştürülmesi gerekir. Aşağıdaki toFixed kullanmadan farklı bir şekilde  dönüşüm yapılmasını sağlamaktadır.

JavaScript Kodu: 

Çıktı:

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box