Javascript

JavaScript Yazılı ve Performans Ortalaması Hesaplama

Bu örneğimizde JavaScript ile 2 yazılı 2 performans notu girilen öğrencinin not ortalamasını hesaplayarak ortalaması 50 ve üzeri ise ekranda “GEÇTİ” değilse “KALDI” yazdıracağız.

Örneğimizi incelediğimizde kullanıcıdan not girişlerini almak için bir form oluşturulduğunu görüyoruz. Daha sonra <script> </script> etiketleri arasına yazdığımız kodlarla kullanıcının bu girmiş olduğu verilerin gerekli hesaplamalar yapılarak gösterilmesini sağlıyoruz.

Ekran Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Yorum yap