SQL – Web Tasarım & Programlama

Kategori SQL

SQL

SQL Çalışma Soruları

SQL Veritabanı üzerinde hazırlanmış SQL Sorguları ile ilgili çalışma soruları ve cevapları. Hazırlanan SQL  veritabanı çalışma soruları...

SQL

SQL Komutları

SQL, ilişkisel bir veritabanındaki verilerin alınması ve yönetimi için tasarlanmış bir veritabanı dilidir. SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili...

SQL

SQL GROUP BY Kullanımı

GROUP BY ifadesi tabloyu veya birlikte sorgulanan tabloları gruplara bölmek için kullanılır. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir. GROUP BY...