PHP

PHP Boşluk Silme

Yazının başındaki ve sonundaki boşlukları silmek için aşağıdaki trim, rtrim veya ltrim fonksiyonlarından birini kullanabilirsiniz.

PHP trim kullanımı: Yazının sağ ve sol boşluklarını siler.

 

PHP ltrim kullanımı: Yazının başındaki boşlukları siler.

 

PHP rtrim kullanımı: Yazının sonundaki boşlukları siler.

 

Yorum yap