PHP

PHP Dizinin Son Elemanını Silme

Bu yazıda PHP’ de dizilerden son elemanı kaldırma/sillme işleminin nasıl gerçekleştirelebileceğini göreceksiniz.

PHP array_pop() fonksiyonu bu yazının konusunu oluşturuyor. PHP pop() işlevi bir dizinin son öğesini diziden çıkarır.  array_pop() fonksiyonu bir dizinin son öğesini siler.

array_pop() fonksiyonu ile iligi dikkat etmeniz gereken bir nokta da bir dizi boşsa (veya bir dizi değilse), NULL döndürülür. Ayrıca bir array_pop() işlevi, bir dizi dışı çağrıldığında E_WARNING düzeyinde bir hata üretecektir.

PHP Array Pop Kullanımı

array_pop() işlevi öğeyi bir dizinin sonundan çıkarır. array_pop() fonk siyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir.

Şimdi bir örnekle fonksiyonumuzun kullanımını basit bir şekilde inceleyelim.

Örnek:

Yukarıdaki kodlar yazıldığında dört elemanlı dizinin son öğesi/elemanı silinmektedir. Biz bunu ayrıca görebilmek için bir değişkene de aktarmış olduk. Normalde silme işlemi gerçekleştirileceği zaman bu işlemi yapmayabilirsiniz.

Daha sonra dizimizi yazdırdığımızda son elemanın silindiğini göreceğiz.

Bu durumda son eleman silindiğinden dizi boyutuda 1 azalacaktır.

Eğer dizi boş ise bu komutu kullandığımızda ne olacağını görmek isterseniz aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

 

Yorum yap