PHP

PHP echo ve print Komutları

PHP ile çıktı almanın iki temel yolu vardır: echo ve print.

PHP dersleri konusunda hemen hemen her derste ve örnekte echo veya print komutlarını kullanıyoruz. Bu ders echo ve print komutu kullanımı ve farkları hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır.

Farklılıkları:

print bir fonksiyon gibi çalışarak geriye değer döndürür. Bu değer boolean türünde true(1) şeklindedir. print kodu sadece 1 değerini döndürür. Ama echo komutu bir fonksiyon gibi çalışmaz sadece ekrana çıktısını verir işi orada biter. Bu durum echo komutunun print komutuna göre daha hızlı çalışmasını sağlar.

echo komutu ile birden fazla ifadeyi virgülle birleştirebildiğimiz gibi nokta işareti ile de birleştirebiliriz. print komutu ile virgülle birleştirmeyi desteklemez.

 

Şimdi kullanımlarına bakalım:

Echo Komutu

echo komutu aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

  • echo
  • echo()

Bu komut ile aşağıdaki gibi hem metinleri hem de HTML etiketlerini ekrana yazdırabiliriz.

Ekran Çıktısı:

Uygulamanın ekran çıktısını incelerseniz, ilk echo komutunda bulunan <h1> etiketlerinin etkisini görebilirsiniz.

İkinci echo komutu tek parametreden meydana geliyorken, son echo komutu çok sayıda parametreden meydana gelmektedir.

Ayrıca burada kullandığımız <br> etiketi ile alt satırlara geçildiği görülmektedir.

Echo komutu ile metinleri ekrana yazabildiğimiz gibi değişkenleri de ekrana yazabiliriz.

Print Komutu

print komutu aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

  • print
  • print()

Echo komutunda olduğu gibi print komutu ile aşağıdaki gibi hem metinleri hem de HTML etiketlerini ekrana yazdırabiliriz.

Aşağıdaki örnek, print deyimiyle metin ve değişkenlerin nasıl çıktı alınacağını gösterir:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin