PHP

PHP string Fonksiyonlar

PHP de stringler ilk örneklerde ekrana yazdırdığımız Merhaba Dünya gibi karakter dizileridir.

Bu derste PHP de string ifadeler için kullanılan hazır fonksiyonları örnekler vererek anlatmaya çalışacağım.

 

strlen() Fonksiyonu:

PHP strlen () fonksiyonu bir dizenin uzunluğunu döndürür.

Örnek vermek gerekirse:

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman ekranda  yazmış olduğumuz metnin uzunluğu olan “18” görülecektir.

Not: Metin içinde boşluk karakterleri varsa bunlarında sayılacağını unutmayın.

Kullanıcıdan bir veri girişi istendiğinde (ör: TC Kimlik Numarası) 11 haneli olup olmadığının kontrolünü yapabiliriz.

 

str_word_count() Fonksiyonu:

Yukarıdaki fonksiyondan farklı olarak girilen string ifadenin kaç kelimeden oluştuğunu döndürür.

Örnek:

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında ekran çıktısı metin 3 kelimeden oluştuğu için 3 olacaktır.

 

strrev() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon string ifadeyi ters çevirecektir. Örneği inceleyelim.

Ekran Çıktısı:

amaldokmilizay şeklinde olacaktır.

 

strpos() Fonksiyonu:

PHP strpos () fonksiyonu, bir dize içindeki belirli bir metni arar. Bir eşleşme bulunursa, fonksiyon ilk eşleşmenin karakter konumunu döndürür. Eşleşme bulunmazsa FALSE döndürür.

Bununla ilgili 2 örnek yapalım.

Örnek 1:

Ekran Çıktısı:

3

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında 3 değeri dönecektir. “Merhaba Dünya!” metni içinde “hab” ifadesi aranmıştır.

İlk karakter pozisyon değerinin 0 (sıfır) dan başladığını unutmayalım.

Burada belirtmekte fayda olan diğer bir konuda büyük küçük harf duyarlılığıdır. Yani aşağıdaki satırı yazdığımızda

False değeri dönecektir.

 

str_replace() Fonksiyonu:

PHP str_replace () fonksiyonu, bazı karakterleri bir dizedeki diğer karakterlerle değiştirir. Örneğimize bakalım.

Yukarıdaki kodları açıklayalım.

str_replace fonksiyonu 3 parametre almıştır. Kod satırı en basit haliye anlatmak gerekirse;

PHP Örnekleri metninde Örnekleri ifadesini Dersleri olarak değiştirerek ekranda PHP Dersleri ifadesini yazdırmıştır.

 

chr() Fonksiyonu:

Chr () fonksiyonu belirtilen ASCII değerinden bir karakter döndürür.

ASCII değeri ondalık, sekizli veya onaltılı değerlerle belirtilebilir. Sekizlik değerler baştaki 0 ile tanımlanırken, onaltılık değerler baştaki 0x ile tanımlanır.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

4
*
R

 

Örnek 2:

Ekran Çıktısı:

iletisim@yazilimkodlama.com

explode() Fonksiyonu:

Explode () fonksiyonu bir ifadeyi diziye ayırır.

Not: “separator” parametresi boş bir dize olamaz.

Örnek:

 

Ekran Çıktısı:

Array ( [0] => Merhaba [1] => Dünya. [2] => PHP [3] => String [4] => Fonksiyonlarını [5] => Öğreniyorum. )

 

join() Fonksiyonu:

Join () fonksiyonu, bir dizinin öğelerinden bir dize döndürür.

Join () fonksiyonu, implode () işlevinin bir diğer adıdır.

Not: join () fonksiyonu, parametrelerini her iki sırayla kabul eder. Ancak, explode () ile tutarlılık için belgelenmiş argüman sırasını kullanmalısınız.

Not: join () ayırıcı parametresi isteğe bağlıdır. Ancak, geriye dönük uyumluluk için her zaman iki parametre kullanılması önerilir.

 

Aşağıdaki örnekte dizi içindeki elemanlar “-” seperatorü kullanılarak birleştirilmiştir.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

PHP-Dersleri-String-Fonksiyonu

 

strcmp() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon iki metni karşılaştırır. Küçük-büyük harf duyarlılığı vardır.

Örnek:

 

Ekran Çıktısı:

0

Fonksiyondan dönen değer 0 ise, Her iki string aynı demektir.

 

strtolower() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon metnin tamamını küçük harfe çevirir.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

merhaba dünya

 

strtoupper() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon metnin büyük harf olarak değiştirilmesini sağlar.

Ekran Çıktısı:

MERHABA DÜNYA

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin