C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

ArrayList Kullanımı Örnek Uygulama

ArrayList, klasik dizilerle çalışırken karşılaştığımız bir çok sorunu ortadan kaldıran yeni bir koleksşyon sınıfıdır. Klasik dizilerde çalışırken dizinin boyutunun derleme aşamasında bilinme zorunluluğu vardır. Fakat ArrayList kullanıldığında bu kısıtlama ortadan kalkar. Çalışma zamanında koleksiyona istediğimiz gibi yeni nesneler ekleyebiliriz yada çıkarabiliriz. Bunun haricinde klasik diziler aynı tür elemanları içeren koleksiyonlardır. ArrayList ile farklı türden nesneleri aynı koleksiyonda saklayabiliriz.

C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

Komutu ile varsayılan kapasitede bir ArrayList nesnesi oluşturulur. Bu varsayılan kapasite 16 elemandır. Çalışma zamanında bu kapasite aşılırsa dizinin kapasitesi otomatik olarak arttırılır.

Bir ArrayList sınıfının kapasitesi arttırılacağı zaman kapasite 2 katına çıkartılır.Böylece her eleman eklendiğinde kapasite arttırma gibi ek bir işlem yapılmaz.

Bir dizinin herhangi bir andaki kapasitesini öğrenmek için Arraylist sınıfının Capacity özelliği kullanılabilir.

ArrayList kullanılacaksa uygulamaya ;

“using System.Collection” isim alanı eklenmelidir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

 

Formumuzu yukarıdaki şekilde oluşturalım. Daha sonra;

ekleyelim.

Button_Click olayına aşağıdaki kodları ekleyelim.

yazıp programı çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntüyü elde ederiz.

 

Arraylist kullanımıyla ilgili diğer örneğimize bakalım.

arraylist

Bu örneğimizde kullanıcının textbox’a girdiği adet kadar elemanı olan bir liste oluşturup, Bu Arraylist elemanlarını Listbox’ta görüntüleyeceğiz. Arraylist’ te önceden eleman sayısı tanımlamaya gerek olmadığından dizi kullanımındaki bu dezavantajla karşılaşmayacağımızı belirtelim.

Yorum yap