C# Console Örnekleri Programlama

C# 100 Elemanlı Dizide Pozitif ve Negatif Eleman Sayısını Bulma

C# Console Application ile 100 elemanlı bir dizi oluşturarak bu dizi içerisine rastgele sayılar atan ve bu sayıları yazdıran, ayrıca bu 100 elemanı dizi içindeki negatif sayı adeti ve pozitif sayı adetini bularak gösteren uygulamaya ait kodlar.

Ekran Çıktısı:

dizi_negatif_pozitif

Yorum yap