C# Console Örnekleri Programlama

C# Bubble Sort (Kabarcık) Sıralama

Bu örneğimizde C# ile Bubble Sort Sıralama algoritması oluşturarak adım adım nasıl sıralama işleminin gerçekleştirildiğini göreceğiz.

Aşağıdaki gif dosyası Buble Sort Sıralama mantığının nasıl çalıştığını göstermektedir.

Bubble-sort

Bizde örneğimizi oluştururken her geçiş için dizinin o anki halini yazdırarak her geçiş sonucu sıralamanın o anki halini görmüş olacağız. Programın çalıştırıldığında ekran görüntüsünü kodların sonunda görebilirsiniz.

Örneğimizde dizi elemanlarını yazdırma işlemini bir metot kullanarak yapacağız. Dizinin kaç elemanlı olacağı ve bu elemanların girişi kullanıcı tarafından yapılarak gerekli yerlerde DiziYazdir metodu çağrılarak dizi elemanlarının ekranda görüntülenmesini sağlayacağız.

Kodlarımızın tamamı aşağıdaki gibi olacaktır.

Resmin üzerine tıklayarak resmi büyütebilirsiniz.

Yorum yap