C# Console Örnekleri Programlama

C# Dizi Örnekleri

C# Diziler bellekte aynı tipteki veri grubunun tutulmasını sağlar.
C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır , sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır.

Dizi Tanımlama ile ilgili daha detaylı açıklama için C# Diziler yazısını okuyabilirsiniz.

Dizilerin oluşturulması iki şekilde olabilmektedir:

 

Dizi oluşturulurken içine değer atamak için aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

Ayrıca C# Diziler Konusu ile İlgili Diğer Başlıklar

C# Dizi Örnekleri

C# Diziler ile ilgili karışık örnekler. Son yapılan örnekler en üstte yer alacak şekilde devamlı güncellenecektir.

Örnek 1: Eleman sayısını kullanıcının belirlediği bir dizi oluşturarak içine kullanıcının eleman girmesini sağlayan örnek:

dizi_kullanici

Örnek 2: 10 personele ait numara,isim,telefon ve email bilgileri ayrı ayrı dizilerde tutan ve aranan numaraya göre ilgili kişinin bilgilerini ekranda gösteren dizi örneği (indexOf kullanıldı) :

diziaramaGosterme

Örnek 3: 20 elemanlı diziye rasgele -100 ile +100 arası sayılar atan ve daha sonra dizinin elemanlarını, pozitif sayı adetini,negatif sayı adetini ve işaretsiz sayı adetini ekranda gösteren örnek:

dizi_ornekleri_5

 

İlginizi çekebilir: C# Dersleri

 

Örnek 4 :Kullanıcının girmiş olduğu sayının dizide olup olmadığını bulan, varsa kaç adet bulunduğunu ekranda gösteren dizi örneği:

dizi_ornekleri_3

Örnek 5: 10 elemanlı string dizi içindeki tek sayıları foreach döngüsüyle ekrana yazdıran ve teksayıların adetini ekranda gösteren örnek:

dizi_ornekleri_4

Örnek 6: Kullanıcıdan alınan metnin içinde bulunan sesli harf sayısını bulan c# console uygulaması

dizi_ornekleri_1

Örnek 7: İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

Örnek 8:Kullanıcı tarafından girilen gün adının haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan c# console uygulaması

dizi_ornekleri_2


Örnek 9: Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:


Örnek 10: C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %20 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

Örnek 11: Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran örnek

Örnek 12: 20 elemanlı dizi içerisine for döngüsü ile rasgele 1-100 arası sayılar atarak ekranda görüntüleyen program:

Screenshot_5

Örnek 13 : 20 elemanlı diziye 1-100 arası rasgele sayılar atarak bu dizideki 50’den küçük sayıları listeleyen ve adetini bulup ekrana yazan program:

Screenshot_6

Örnek 14: 5 elemanlı string dizi içerisine eleman ekleyip for döngüsü kullanarak ekranda yazdıran program:

Örnek 15 : 5 elemanlı string dizi içerisine eleman ekleyip foreach döngüsü kullanarak ekranda yazdıran program:
Örnek 16: 100 elemanlı bir dizide negatif ve pozitif eleman sayısını bulan ve ekranda gösteren C# kodları.
Örnek 17: Kullanıcıdan 20 elemanlı dizi içine sehir isimleri girmesini isteyen, daha sonra kullanıcıdan il sorgulaması yapmasını isteyen ve bu ilin dizi içinde kaç adet olduğunu gösteren dizi örneği.
Örnek 18: Klavyeden girilen bir İngilizce cümledeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen bir program.
Örnek 19 : Klavyeden girilen bir İngilizce cümledeki küçük harfleri büyük harfe çeviren bir program yazınız.
Örnek 20 : Klavyeden girilen bir Türkçe cümledeki sesli harflerin (cümlenin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren bir program yazınız.
Örnek 21 : Girilen kelimenin cümle içinde kaç tane olduğunu bulan program.

14 Yorum

 • Merhaba

  Dizi tanımlarken dizi elemanlarını belirlediğimiz köşeli parantez içerisine virgül koymak ne anlama gelir. int[,] bu şekilde.

 • 3. 10 ile 50 arasında elemanlarını rastgele oluşturduğunuz 40 elemanlı bir dizi hazırlayınız. Bu dizide 12 sayısının olup olmadığını yazan varsa kaç adet olduğunu yazan kodla

 • bolunmeyenleriyaz (50,70)
  şeklinde yazdığım zaman 50 ile 70 arasında 4’e kalansız bölünmeyen yani 50,51,53,54,55,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70 sayılarını;
  bolunmeyenleriyaz (10,20) şeklinde yazdığımda 10,11,13,14,15,17,18,19 sayılarını;
  listbox a atan bir metot oluşturun. Yukarıdakileri örnek değer olarak verdim. Sizden bu sayıları yazan değil hangi değerleri yazarsam ona göre çalışacak bir METOT hazırla

 • admin çok acill
  bolunmeyenleriyaz (50,70)
  şeklinde yazdığım zaman 50 ile 70 arasında 4’e kalansız bölünmeyen yani 50,51,53,54,55,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70 sayılarını;
  bolunmeyenleriyaz (10,20) şeklinde yazdığımda 10,11,13,14,15,17,18,19 sayılarını;
  listbox a atan bir metot oluşturun. Yukarıdakileri örnek değer olarak verdim. Sizden bu sayıları yazan değil hangi değerleri yazarsam ona göre çalışacak bir METOT hazırla

 • int[] sayilar1 = new int[5];
  int[] sayilar2 = new int[sayilar1.Length];
  Random rnd = new Random();

  Console.Write(“1.Dizi :” + ” “);
  for (int i = 0; i < sayilar1.Length; i++)
  {
  sayilar1[i] = rnd.Next(50);
  Console.Write(sayilar1[i] + " ");
  sayilar2[i] = sayilar1[sayilar1.Length – 1 – i];

  }

  Console.Write("\n \n");
  Console.Write("2.Dizi :" + " ");
  foreach (int sayi in sayilar2)
  {
  Console.Write(sayi + " ");

  }

   • ilk 2 eleman 0 olarak veriyor. Sebebi for döngüsünde daha 3. ve 4. eleman oluşturulmadan sayilar2 dizisinin 0 ve 1. indexine atılıyor. içi boş olduğu için 0 olarak ekliyor.

    Eğer 2. diziyi birinci dizinin tersi olarak yapacaksanız ilk önce ilk dizi oluşturma tamamlansın daha sonra ters çevirme işlemini yapın.

    • ama döngüden çıkınca ilk dizinin elemanlarını sonradan 2. diziye ekleyemiyorum döngü kapalı olduğu için

  • array.sort(saiylar); bu komut küçükten büyüğe doğru sıralar
   array.reverse(sayilar); bu komut ters çevirir yani küçükten büyüğe doğru sıralayanla birlikte yazacaksın. büyükten küçüğe doğru sıralayan kod yok bu şekilde yapabilirsin

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et