C# Programlama

C# Dosya ve Klasör İşlemleri

Sınırlı sayıdaki bilgilerin disk ortamında saklanması, bu bilgilere erişilmesi, üzerinde değişiklik yapılması gibi işlemler için veritabanı oluşturmak yerine dosyalama işlemleri kullanılabilir. Bu işlemleri gerçekleştirmenin 2 yöntemi vardır.
1.System.IO sınıfı
2.Isolated Storage File sınıfı

Dosyalar ve klasörler üzerinde işlem yapmak için System.IO sınıfı pek çok metoda sahiptir.

File nesnesine ait metodlara ulaşmak için tıklayınız.

Yorum yap