C# Programlama

C# File Nesnesi ve Metodları

Dosyalar üzerinde işlem yapmak için File nesnesi kullanılabilir. Aşağıdaki metodlara sahiptir.

AppendAllText: Belirtilen bir metni dosya içerisine eklemek için kullanılır. Eğer dosya mevcut değilse oluşturulur.
AppendText: Bir StreamWriter nesnesi oluşturarak varolan bir dosya içerisine UTF-8 olarak kodlanmış metni ekler.

Copy: Dosyayı yeni bir dosya olarak kopyalar.
Create: Yeni bir dosya oluşturur.
CreateText: UTF-8 olarak kodlanmış olan yazıyı açar yada oluşturur.
Decrypt: Şifrelenmiş dosyayı çözümler.
Encrypt: Bir dosyayı şifrelemek için kullanılır.
Delete: Belirtilen dosyayı siler.Eğer dosya mevcut değilse geriye bir hata döndürmez.
Exists: Belirtilen dosyanın mevcut olup olmadığının kontrolü amacıyla kullanılır.
GetAccessControl: Belirtilen dosyanın Erişim kontrol listesi bilgisini geriye döndürür.
GetAttributes: Belirtilen dosyanın dosya özelliklerini bulur.
GetCreationTime: Belirtilen dosyanın yada klasörün oluşturulma tarihini geriye döndürür.
GetLastAccessTime: Belirtilen dosya yada klasöre son erişim zamanını geriye döndürür.
GetLastWriteTime: Belirtilen dosya yada klasörün son yazım zamanını geriye döndürür.
Move: Belirtilen dosyayı eğer belirtilirseyeni bir adla taşımak için kullanılır.
Open: Belirtilen yol ile bir FileStream nesnesi açar.
OpenRead: Belirtilen dosyayı okumak için açar.
OpenText: UTF-8 olarak kodlanmış dosyayı okumak üzere açar.
OpenWrite: Belirtilen dosyayı yazmak üzere açar.
ReadAllBytes: Binary bir dosyayı açarak içeriğini bir byte dizisine aktarıp dosyayı kapatır.
ReadAllLines: Bir text dosyayı açarak bütün satırlarını okur.Daha sonra bir string dizisine aktarıp dosyayı kapatır.
ReadAllText: Bir text dosyayı açarak bütün satırlarını okur.Daha sonra bir string değişkene aktarıp dosyayı kapatır.
Replace: Bir dosyanın içeriğini belirtilen başka bir dosya ile değiştirir. Orijinal dosyayı silip değiştirilen dosyayı saklar.
SetAccessControl: Erişim kontrol listesi bilgisini değiştirmek amacıyla kullanılır.
SetAttributes: Dosya niteliklerini değiştirir.
SetCreationTime: Belirtilen dosyanın yada klasörün oluşturulma tarihini değiştirir.
SetLastAccessTime: Belirtilen dosya yada klasöre son erişim zamanını değiştirir.
SetLastWriteTime: Belirtilen dosya yada klasöre son yazım tarihini ve zamanını değiştirir.
WriteAllBytes: Yeni bir dosya oluşturarak içerisine byte dizisi içerisindeki verileri aktarır ve dosyayı kapatır. Eğer dosya zaten varsa üzerine yazar.
WriteAllLines: Yeni bir dosya oluşturarak içerisine string değişken içerisindeki verileri aktarır ve dosyayı kapatır. Eğer dosya zaten varsa üzerine yazar.
WriteAllText: Yeni bir dosya oluştururarak içerisine bir dosyanın içerisindeki verileri aktarır ve dosyayı kapatır. Eğer dosya zaten varsa üzerine yazar.

Yorum yap