C# Console Örnekleri Programlama

C# For Döngüsü Örnekleri

For döngüsü, C# dilinde yineleme yapmak için kullanılan bir yapıdır. For döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece belirli bir kod bloğunu tekrar eder. For döngüsü, döngü sayacının başlangıç değerinden, bitiş değerine kadar veya bitiş değerinden başlangıç değerine kadar, belirli bir adım aralığı ile arttırılmasını veya azaltılmasını sağlar.

For döngüsünün sözdizimi şöyledir:

for (initialization; condition; iteration)
{
// yürütülecek kod bloğu
}

 • “initialization” kısmı, döngü sayacının başlangıç değerini tanımlar.
 • “condition” kısmı, döngünün devam etmesi için kontrol edilen koşuludur. Eğer koşul true ise, kod bloğu çalıştırılır ve döngü tekrar eder. Eğer koşul false ise, döngü sonlandırılır.
 • “iteration” kısmı, döngü sayacının her döngüde arttırılması veya azaltılması için kullanılan kod bloğudur.

Örnek olarak, 1 den 10 a kadar sayıları yazdırmak için for döngüsünü kullanabilirsiniz:

Bu örnekte, döngü sayacı “i” başlangıç değeri 1, bitiş değeri 10 ve her döngüde 1 arttırılmaktadır. Bu döngü 10 kez tekrar eder ve ekrana 1’den 10’a kadar olan sayılar yazdırır.

C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

Girilen 10 sayı içinde pozitif ve tek olan sayıların çarpımını yazdıran For döngüsü ile yapılmış Console örneği:

Girilen bir metnin alt alta yazdırılmasını sağlama:

For Döngüsü kullanarak a’ dan z’ ye kadar olan harfleri ekranda gösteren örnek:

For Döngüsü kullanarak Kullanıcıdan aldığı 10 adet sayıyı toplayarak ekranda gösteren uygulama.

Genişliği ve yüksekliği kullanıcı tarafından verilen dikdörtgen oluşturma örneği:

For Döngüsü kullanılarak Kullanıcıdan 10 adet isim alarak başına numaraların da ekleyerek ekranda yazdıran örnek:

Girilen stringteki “0” (Sıfır) adetini bulan ve ekrana yazdıran program örneği:

Kullanıcı tarafından 10 elemanlı bir diziye sayı girişi yaptıran ve bu dizinin elemanlarını %20 arttırıp ekrana yazdıran For döngüsü örneği.


Girilen metni For Döngüsü kullanarak 10 defa ekrana yazdıran örnek:

Kullanıcının girmiş olduğu metni ekrana 10 defa yazdıran örnek:

1-100 arası sayıları ekrana yazdıran örnek:

a’ dan z’ ye harfleri ekranda yazdıran for döngüsü örneği.

1-100 arası 3 e bölünebilen sayıları ekrana yazdıran örnek:

1-100 arası 3’e ve 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen örnek:

1-100 arası 5’e veya 7 ye tam bölünebilen sayıları listeleyen örnek:

1-100 arası 3’e tam bölünemeyen sayıları listeleyen örnek:

1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları listeleyen örnek:

Kullanıcını girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen örnek:

Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki 3 ile tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran örnek:

100 den 1 e kadar geriye doğru ekrana sayıları yazan örnek:

Kullanıcının gireceği 5 adet sayıdan kaç tanesinin 10 ile 20 arasında olduğunu sayan örnek.

Ekrana çarpım tablosunu yazan örnek:

1-100 arasındaki tek ve çift sayıları ayrı ayrı toplayan örnek:

a’dan z’ye kadar karakterleri ekrana yazdıran örnek: (char değişken tanımlanarak ilk değer a atanarak, z’ye kadar bir döngü oluşturulacak)

Klavyeden girilecek olan 10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran c# uygulamasını yapınız.

enbuyuk_enkucuk

Klavyeden girilen bir cümlenin harflerini tek tek yazdıran örnek. (Alt alta), Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırma.


Klavyeden girilecek olan bir cümleyi ilk harften başlayarak bir harf arttırarak alt alta ekrana yazdıran örnek:

1 ile 100 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda yazdıran örnek:

1′den 100′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda yazdıran örnek:

1′ den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplayan örnek:

1’den 50 ye kadar olan sayılardan tek olanların karesini, çi,ft olanların küpünü hesaplayarak ekranda yazdıran For Döngüsü Örneği.

1-50 arası sayılar içinde 3’e veya 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen ve kaç adet olduğunu yazdıran for döngüsü örneği

Kullanıcının girdiği 10 sayıdan çift olan sayı adetini gösteren örnek:

Tutulan 10 adet sayıdan tek olanların adetini, çift olanların ise ortalamasını bularak ekranda gösteren C# kodları:

C# Dersleri Konusu İçin Tıklayın.

22 Yorum

 • dropdownlist in valvesindeki sayıları toplayan kodları yazabilecek olan varmı acill for döngüsü ile c# dili

 • 3 ile tam bölünen en küçük 3 Woodall sayısını bulan ve ListBox1’e sıralayan C# kodlarını nasıl yazarız?

  Woodall sayısı: (2n×n)-1 (1,…,n) formülü ile elde edilen sayılardır. 1, 7, 23, 63, 159, 383, 895 …

 • evet string kullanılarak yaptım ama for döngüsü ile yapamadım klavyeden ismimi ve soy ismimi giricem program bana sadece ismimin ve soy ismimin baş harflerini yazıcak
  ali şentürk diye klavyeden giricem mesela program bana
  a ve ş yazıcak

  • Çift isimli değilse kişi aşağıdaki kodlar işinizi görecektir.

   static void Main(string[] args)
   {

   string metin = “yazilim kodlama”;

   Console.Write(metin[0]+”-“);
   for (int i = 0; i < metin.Length; i++) { if(metin[i].ToString()==" ") { Console.Write(metin[i+1]); break; } } Console.ReadKey(); }

  • Ama iki veya daha fazla adı olan kişiler için aşağıdaki gibi döngüyü tersten kullanarak doğru sonuca ulaşabilirsin.

   static void Main(string[] args)
   {

   string metin = “Ali İhsan Kaan Yazıcı”;

   Console.Write(metin[0]+”-“);
   for (int i = metin.Length-1; i >=0; i–)
   {
   if(metin[i].ToString()==” “)
   {
   Console.Write(metin[i+1]);
   break;
   }
   }
   Console.ReadKey();

   }

 • For döngüsü ve diziler kullanarak adınızın ve soyadınızın ilk harflerini ekrana yazdıran program yapabilcek var mı ?

 • girilen 10 sayıdan çift olanların ortalaması ile tek olanların adedini bulup labellere yazdıran program?
  yardımcı olabilir misiniz?

  • Tutulan 10 adet sayıdan tek olanların adetini, çift olanların ise ortalamasını bularak ekranda gösteren C# kodları olarak örneklere ekleme yapıldı. Fikir verecektir.

 • kullanıcı tarafından girilen bir cümlenin ilk 6 harfini labele yazdıran kodları yazınız.
  bi kaç soru daha var yardımcı olacak arkadaş varmı lütfen çok acil

  • static void Main(string[] args)
   {
   Console.Write(“Metni Girin : “);
   string metin = Console.ReadLine();
   for (int i = 0; i < 6; i++) { Console.Write(metin[i]); } Console.ReadKey(); }

 • int sayi;
  int sonuc= 1;
  for (int i = 1; i 0) && (sayi% 2 == 1))
  {
  sonuc*= sayi;
  }
  Console.WriteLine();
  }

  Console.WriteLine(“Pozitif ve tek sayıların çarpımı : ” + sonuc);
  Console.ReadKey();

 • abi try catch yapılı for döngüsü örnekleri verebilirmisin sana zahmet bide if else kullanılan for döngüsü

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et