C# For Döngüsü Örnekleri – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri Programlama

C# For Döngüsü Örnekleri

C# Console Application ile For Döngüsü kullanılarak yapılmış karışık örnekler.

C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

Girilen 10 sayı içinde pozitif ve tek olan sayıların çarpımını yazdıran For döngüsü ile yapılmış Console örneği:

 

Girilen bir metnin alt alta yazdırılmasını sağlama:

 

For Döngüsü kullanarak a’ dan z’ ye kadar olan harfleri ekranda gösteren örnek:

 

For Döngüsü kullanarak Kullanıcıdan aldığı 10 adet sayıyı toplayarak ekranda gösteren uygulama.

 

Genişliği ve yüksekliği kullanıcı tarafından verilen dikdörtgen oluşturma örneği:

 

For Döngüsü kullanılarak Kullanıcıdan 10 adet isim alarak başına numaraların da ekleyerek ekranda yazdıran örnek:

 

Girilen stringteki “0” (Sıfır) adetini bulan ve ekrana yazdıran program örneği:

 

Kullanıcı tarafından 10 elemanlı bir diziye sayı girişi yaptıran ve bu dizinin elemanlarını %20 arttırıp ekrana yazdıran For döngüsü örneği

 

Girilen metni For Döngüsü kullanarak 10 defa ekrana yazdıran örnek:

 

Kullanıcının girmiş olduğu metni ekrana 10 defa yazdıran örnek:

 

1-100 arası sayıları ekrana yazdıran örnek:

 

a’ dan z’ ye harfleri ekranda yazdıran for döngüsü örneği.

 

1-100 arası 3 e bölünebilen sayıları ekrana yazdıran örnek:

 

1-100 arası 3’e ve 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen örnek:

 

1-100 arası 5’e veya 7 ye tam bölünebilen sayıları listeleyen örnek:

 

1-100 arası 3’e tam bölünemeyen sayıları listeleyen örnek:

 

1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları listeleyen örnek:

 

Kullanıcını girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen örnek:

 

Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki 3 ile tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran örnek:

 

100 den 1 e kadar geriye doğru ekrana sayıları yazan örnek:

 

Kullanıcının gireceği 5 adet sayıdan kaç tanesinin 10 ile 20 arasında olduğunu sayan örnek.

 

Ekrana çarpım tablosunu yazan örnek:

 

1-100 arasındaki tek ve çift sayıları ayrı ayrı toplayan örnek:

 

a’dan z’ye kadar karakterleri ekrana yazdıran örnek: (char değişken tanımlanarak ilk değer a atanarak, z’ye kadar bir döngü oluşturulacak)

 

Klavyeden girilecek olan 10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran c# uygulamasını yapınız.

enbuyuk_enkucuk

 

Klavyeden girilen bir cümlenin harflerini tek tek yazdıran örnek. (Alt alta), Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırma.


Klavyeden girilecek olan bir cümleyi ilk harften başlayarak bir harf arttırarak alt alta ekrana yazdıran örnek:

 

1 ile 100 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda yazdıran örnek:

 

1′den 100′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda yazdıran örnek:

 

1′ den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplayan örnek:

 

1’den 50 ye kadar olan sayılardan tek olanların karesini, çi,ft olanların küpünü hesaplayarak ekranda yazdıran For Döngüsü Örneği.

 

1-50 arası sayılar içinde 3’e veya 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen ve kaç adet olduğunu yazdıran for döngüsü örneği.

 

Kullanıcının girdiği 10 sayıdan çift olan sayı adetini gösteren örnek:

 

C# Dersleri Konusu İçin Tıklayın.

7 Yorum

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box