C# Programlama

C# KARAKÖK ALMA

Sqrt( )
Parametre olarak verilen double türündeki sayının karekök değerini double türünde geriye döndüren metottur.
Kullanımı:

double karekok=Math.Sqrt(double sayi);
Örnek:

Yorum yap