C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# Listbox İçindeki Sayıları Toplama

Bu örneğimizde Listbox içinde bulunan sayıların toplamını hesaplayacağız. Örneğimizde ListBox içinde bulunan elemanları for döngüsü kullanılarak nasıl toplanacağını görebilirsiniz.

Form tasarımımız ve ekran çıktısı  aşağıdaki gibidir.

1x Label
1x Listbox
1x Button

Button1_Click için C# kodları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Yorum yap