C# C# Windows Form Örnekleri Programlama SQL Server

C# SQL Server Veritabanı Bağlantısı (Select-İnsert-Update-Delete)

Bu yazımızda C# ile SQL Server bağlantısı kurarak temel veritabanı işlemlerini, DataGridView’ e veri çekme (Select), Kayıt ekleme (Insert), Kayıt Silme (Delete) ve Kayıt Güncelleme (Update) gerçekleştireceğiz. Ayrıca DataGridView üstünde tıklanan satırdaki verilerin textBox’ lara ve DateTimePicker içine çekilmesini gerçekleştireceğiz.

Ayrıca yazının sonunda ikinci örneğe ait veritabanı bağlantısını gösteren video da bulunmaktadır.

 C# SQL Server veritabanı bağlantısı için 2 örnek gerçekleştireceğiz. İlk örneğimiz için SQL Server da “okul” veritabanındaki “ogrenci” “tablosunu kullanacağız.

sql_baglanti_vt

Tablomuzu yukarıdaki şekilde oluşturduktan sonra formumuzu da aşağıdaki şekilde oluşturalım.

SQL_BAGLANTI

 

Kodlarımızı inceleyelim.

Sql server bağlantısı için;

eklememiz gerekiyor.

Öncelikle SqlConnection, SqlDataAdapter,SqlCommand ve Dataset nesnemizi tekrar tekrar tanımlamamak için Public olarak tanımlıyoruz.

Verilerimizi çekme işlemini de bir kaç yerde kullanacağımız için griddoldur isimli bir metot‘ ta tanımlıyoruz.

Oluşturmuş olduğumuz bu metodu Form ilk açıldığında çalıştırmak için Form_Load olayına ekliyoruz. Bu sayede Form açılır açılmaz Verilerimizin DataGridView‘ de görüntülenmesi sağlanacaktır.

Ekle butonuna bastığımızda Textbox‘ lara girilen verilerin Sql tablomuza kayıt edilmesi için ise;

kodlarını ekliyoruz.

Güncelle butonumuz öğrenci numarasına göre Ad,soyad ve şehir bilgisinin güncellenmesini sağlayacaktır. Bu işlemler için Güncelle butonuna çift tıklayarak;

kodlarını yazıyoruz.
Son olarak Sil butonunu ayarlıyoruz. Girilen öğrenci numarasına göre kaydı silmek için

kodlarını yazıyoruz.
Artık programımız Select, Insert, Update, Delete gibi temel veritabanı işlemlerini gerçekleştirecektir.

Kodlarımızın tamamlanmış hali aşağıdaki gibi olacaktır.

Örnek 2: Bu örneğimizde yukarıdaki örnekten farklı olarak veritabanı işlemlerini (Ekle -Sil – Güncelle ) Parametre kullanarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca datagridview’ e veritabanından çekmiş olduğumuz tarih bulunan tarih bilgisinin dateTimePicker‘ da görüntülenmesini sağlayacağız.
Örneğimizde kullanacağımız veritabanımızın adı “ticaret” ve tablomuzun adı “musteri” olacak.
Kullanacağımız musteri tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. örneğimizde “musteri” tablosunda bulunan “mno” otomatik sayı olarak ayarlandığını belirtelim.
vt1

vt2

Veritabanımızı ve tablomuzu tasarladıktan sonra Form tasarımına geçelim.

form_Sql_1

Form tasarımını oluşturduktan sonra Datagridview kontrolünün SelectionMode özelliğini FullRowSelect olarak ayarlıyoruz. Örneğimizde Liste işlemleri için ilk örneğimizde olduğu gibi bir Metot tanımlaması yapacağız. Datagridview’ e tıklandığında verilerin ilgili konrollere getirilmesi için DatagridView’ in Cell_Enter olayını kullanacağız. Datagridview’ de yer alan tarih bilgisinin Datetimepicker kontrolüne bağlanmasınıda bu yöntemle gerçekleştireceğiz. Ekle (Insert), Sil (Delete) ve Güncelleme (Update) işlemleri için söylediğimiz gibi yukarıdaki örnekten farklı olarak parametre kullanımını uygulayacağız.

Kodlarımıza geçmeden önce;
Sql server bağlantısı için;

eklememiz gerektiğini hatırlatalım.

Kodlarımızın tamamı şu şekilde olacaktır.

 

Video:

 

C# SQL Server Bağlantı Örneğinin Parametre kullanarak yapılmış diğer örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
C# Access veritabanı bağlantısı örneği için tıklayınız.

41 Yorum

Yorum yap