C# String Metotlar – CopyTo( ) – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – CopyTo( )

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde),
hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır.
Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin;
– Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren,
– Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine,
– Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren,
– Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan metottur.
Kullanımı:
string metin1= “”;
char[] hedefDizisi={,,,,,} ;
int kayBasInd, hedBasInd, adet;
metin1.CopyTo(kayBasInd,hedefDizisi,hedBasInd,adet);

Örnek : Klavyeden girilen 10 harfli bir metnin içeriğini 2.karakterinden başlayarak 5 karakterini hedefDizi isimli char türündeki 10 elemanlı bir dizinin 3.elemanından başlayarak kopyalayınız. hedefDizi isimli dizinin içeriğini kopyalamadan önce ve sonra ekrana yazdırınız.

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box