C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – CopyTo( )

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde),
hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır.
Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin;
– Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren,
– Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine,
– Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren,
– Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan metottur.
Kullanımı:
string metin1= “”;
char[] hedefDizisi={,,,,,} ;
int kayBasInd, hedBasInd, adet;
metin1.CopyTo(kayBasInd,hedefDizisi,hedBasInd,adet);

Örnek : Klavyeden girilen 10 harfli bir metnin içeriğini 2.karakterinden başlayarak 5 karakterini hedefDizi isimli char türündeki 10 elemanlı bir dizinin 3.elemanından başlayarak kopyalayınız. hedefDizi isimli dizinin içeriğini kopyalamadan önce ve sonra ekrana yazdırınız.

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin