C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# TreeView Kullanımı

Bu yazımızda C# Windows Formda TreeView kullanımını gösteren bir örnek uygulama oluşturacağız. Projemizin tasarımını aşağıdaki şekilde oluşturalım.


treeview_1

Formumuzda 1 adet TreeView kontrolü, 1 adet TextBox, 2 adet Radiobutton ve 4 tane Button bulunmakta. TreeView kontrolüne Ekleme işlemini “Yeni Kategori Ekle” butonu sayesinde yapacağız. Burada Kök Düğüm yada Alt Düğüm olarak eklenme işlemini RadioButtonlar’ ı kullanarak belirleyeceğiz. Alt Düğüm eklerken TreeView kontrolünde hangi Kök düğüme ekleme yapılacaksa o Kök Düğüm seçili olması gerekmekte.

İşaretli Kategorileri Sil Butonu ise Seçili olan Düğümün silinmesi işlemini gerçekleştireecektir.

Hepsini Göster ve Kategori Göster butonlarını ise TreeViewde Tüm Node ‘ların gösterilmesi yada seçili kategorinin gösterilmesi işlemi için kullanacağız. Projemizin kod kısmı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

3 Yorum

Yorum yap