Access C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# Veritabanı ListView’ e Aktarma Örneği

Bu örneğimizde Access‘ te oluşturmuş olduğumuz veritabanı içindeki verilerin C# formunda listview içerisinde görüntülenmesini sağlayacağız.


Öncelikle sirket.accdb isminde veritabanı dosyamızı oluşturalım.Dosyamızı projemizde bulunan ..\Bin\Debug klasörü içine atalım. Daha sonra içine personel isimli tabloyu aşağıdaki gibi oluşturalım.

01

Daha sonra formumuza aşağıdaki gibi bir adet buton ve bir adet listview ekleyelim.

05

Listview‘ de sütunları oluşturmak için listview’in sağ üst köşesinde bulunan simgeye tıklayarak EditColumns tıklayalım.

02

Karşımıza aşağıdaki gibi bir pence  gelecektir. Burada Add diyerek sütunları oluşturalım. Text değerini sütun başlığımız olarak ayarlıyoruz. Width değerine ise sütun genişliğini veriyoruz. Kaç adet sütun eklemek istersek  bu kısımdan ekliyoruz.
Örneğimizde NO,AD,SOYAD ve TELEFON olmak üzere 4 sütun bulunuyor.

03

Daha sonra Listview kontrolünde yine sağ üst köşedeki simgeye tıklayarak View kısmını Details olarak ayarlayalım.

04

Bu işlemden sonra form ile ilgili ayarlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi kod kısmına geçiyoruz.

 
İlk olarak

ekliyoruz.
Daha sonra bağlantı için kullanacağımız nesnelerimizi public olarak ekleyelim.

Son olarak butona çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazalım

Programımızı çalıştırdığımızda personel tablosundaki verilerin listview’de görüntülendiğini göreceğiz.

06

Kodların tamamı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yorum yap