C# While Döngüsü – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri Programlama

C# While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki koşul doğru (true) olduğu sürece tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngüden çıkılır.

Kullanım Şekli :

Örnek : 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız.
Örnek 2: Kullanıcı klavyeden çift sayı girdiği sürece sayıları toplayan, tek sayı girdiğinde ise döngüyü sonlandırarak sonucu ekrana yazan program kodlarını yazınız.

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box