Programlama Python Örnekleri

Python For Döngüsü ve Döngü Örnekleri

For Döngüsü Nedir?

Python programlama dilindeki “for” döngüsü, belirli bir bloğu belirli bir aralık boyunca veya bir dizi elemanı üzerinde dolaşmak için kullanılan etkili bir kontrol yapısıdır. Genellikle bir başlangıç değeri, bir bitiş değeri ve bir artış miktarı içeren bir kontrol deyimi ile tanımlanır.

Örneğin, bir liste, demet veya dize gibi bir veri yapısı üzerinde gezinmek için “for” döngüsü oldukça yaygındır. Bu döngü, belirtilen aralık boyunca dönerken her bir öğe üzerinde belirli bir işlemi uygulamanıza olanak tanır.

Yukarıdaki örnekte, “veri_yapisi” üzerindeki her bir “eleman” için belirtilen işlemi gerçekleştirir. Bu sayede, programınızda aynı işlemi tekrar tekrar yazmak yerine, döngüyü kullanarak kodunuzu daha temiz ve düzenli hale getirebilirsiniz.

Python programlama dilindeki güçlü araçlardan biri olan “for” döngüleri, belirli bir işlemi belirli bir aralıkta veya veri yapısı üzerinde tekrarlamak için kullanılır. Ancak, bu döngülerin etkili kullanımı için “range()” fonksiyonunun anlaşılması önemlidir. “range()”, belirli bir sayı aralığındaki değerleri oluşturmak için kullanılan bir fonksiyondur ve genellikle “for” döngüsü ile birlikte kullanılarak programlamada daha etkili ve düzenli kod yazmamıza olanak tanır. Şimdi, “range()” fonksiyonu ve kullanımlarına yakından bakarak Python’da “for” döngülerini anlamaya başlayalım.

range() Fonksiyonu ve Kullanımları

Python’da, belirli bir aralıktaki sayıları oluşturmak için sıkça kullanılan bir fonksiyon olan “range()” fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyon, genellikle “for” döngüsü ile birlikte kullanılarak belirli bir sayı aralığında dolaşmak için ideal bir araçtır.

“range()” fonksiyonu genellikle şu şekilde kullanılır:

Burada:

  • baslangic: Sayı dizisinin başlangıç değeri.
  • bitis: Sayı dizisinin bitiş değeri (bu değer dahil değildir).
  • adim: Sayıların birbirleri arasındaki artış miktarı.

Örneğin:

Yukarıdaki örnekte, 1 ile 6 arasındaki sayıları (6 dahil değil) 2’şer artırarak ekrana yazdırır.

“range()” fonksiyonu, belirtilen aralıktaki sayıları içeren bir sayı dizisi oluşturur. Bu, “for” döngüsü ile birlikte kullanılarak belirli işlemleri belirli bir aralıkta tekrar etmek için kullanışlıdır.

“break” ve “continue” İfadeleri ile Python’da Döngü Kontrolü

Python programlama dilindeki “for” ve “while” döngülerini daha etkili bir şekilde kontrol etmek için “break” ve “continue” ifadeleri kullanılır. Bu ifadeler, döngülerin normal akışını değiştirmek ve belirli koşullar altında belirli davranışları sağlamak için kullanılır.

  • “break” İfadesi: “break” ifadesi, bir döngüyü aniden sonlandırmak için kullanılır. Belirli bir koşul sağlandığında döngü hemen sona erer ve kontrol dışındaki kod bloğuna geçer.
  • “continue” İfadesi: “continue” ifadesi ise döngü içinde belirli bir koşul sağlandığında geri kalan döngü bloğunu atlayarak bir sonraki iterasyona geçmek için kullanılır. Yani, “continue” ifadesi kullanıldığında döngü bloğunun geri kalanı atlanır ve döngü başa döner.

Örnek: “break” İfadesi ile Asal Sayı Kontrolü

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için “for” döngüsü kullanılmıştır. Eğer bir bölen bulunursa, “break” ifadesiyle döngü sonlandırılarak sayının asal olup olmadığına dair bilgi verilir.

Örnek: “continue” İfadesi ile Çift Sayıları Yazdırmama

Bu örnekte, “continue” ifadesi kullanılarak, “for” döngüsü içinde çift sayılar atlanır ve sadece tek sayılar toplanır.

Python for Döngüsü Örnekleri

1. Basit For Döngüsü: Sayıları Yazdırmak

Bu örnekte, 0’dan 4’e kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

2. Basit For Döngüsü: Liste Elemanlarını Toplamak

Bu örnekte, bir liste içindeki sayıları toplayan bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

3. Basit For Döngüsü: Çift Sayıları Yazdırmak

Bu örnekte, 0 ile 9 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

4. Liste ile For Döngüsü: Liste Elemanlarını Yazdırmak

Bu örnekte, bir liste içindeki meyve isimlerini ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

5. Liste ile For Döngüsü: Liste Elemanlarını Uzunluklarıyla Yazdırmak

Bu örnekte, bir liste içindeki şehir isimlerini ve her şehrin karakter sayısını ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

6. String ile For Döngüsü: Harfleri Yazdırmak

Bu örnekte, bir string içindeki harfleri ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

7. String ile For Döngüsü: Harfleri Ters Sırayla Yazdırmak

Bu örnekte, bir string içindeki harfleri ters sırayla ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

8. Tuple ile For Döngüsü: Elemanları Yazdırmak

Bu örnekte, bir tuple içindeki renkleri ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

9. Tuple ile For Döngüsü: Elemanları ve İndeksleri Yazdırmak

Bu örnekte, bir tuple içindeki meyve isimlerini ve ilgili indeksleri ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

10. Dictionary ile For Döngüsü: Anahtar ve Değerleri Yazdırmak

Bu örnekte, bir dictionary içindeki öğrenci numaralarını ve isimlerini ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

11. Dictionary ile For Döngüsü: Sadece Anahtarları Yazdırmak

Bu örnekte, bir dictionary içindeki öğrenci numaralarını ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

12. İç İçe For Döngüsü: Çarpım Tablosu Oluşturmak

Bu örnekte, iç içe geçmiş iki “for” döngüsü kullanılarak 1 ile 5 arasındaki sayıların çarpım tablosu oluşturulmaktadır.

13. Break ve Continue Kullanımı: 3’e Tam Bölünen Sayıları Atlayarak Yazdırmak

Bu örnekte, “continue” ifadesi kullanılarak 3’e tam bölünen sayılar atlanarak ekrana yazdırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

14. Break Kullanımı: Belirli Bir Koşulu Sağlayan Sayıda Döngüyü Sonlandırmak

Bu örnekte, “break” ifadesi kullanılarak belirli bir koşulu sağlayan sayı bulunduğunda döngü sonlandırılmaktadır.

15. Zip Fonksiyonu ile İki Liste Üzerinde For Döngüsü: İki Liste Elemanlarını Eşleştirip Yazdırmak

Bu örnekte, “zip” fonksiyonu kullanılarak iki farklı listeyi eşleştirip her bir çifti ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

16. Enumerate Fonksiyonu ile İndeks ve Değerleri Yazdırmak

Bu örnekte, “enumerate” fonksiyonu kullanılarak bir liste içindeki elemanları ve ilgili indeksleri ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

17. String ile For Döngüsü: Belirli Bir Koşulu Sağlayan Harfleri Saymak

Bu örnekte, bir string içindeki büyük harfleri sayan bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

18. Tuple ile For Döngüsü: Toplamı ve Çarpımı Hesaplamak

Bu örnekte, bir tuple içindeki sayı çiftinin toplamını ve çarpımını hesaplayan bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

19. Dictionary ile For Döngüsü: Sadece Değerleri Yazdırmak

Bu örnekte, bir dictionary içindeki öğrenci isimlerini ekrana yazdıran bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

20. İleri Düzey: List Comprehension ile For Döngüsü

Bu örnekte, “List Comprehension” kullanılarak 1 ile 5 arasındaki sayıların karelerinden oluşan bir liste oluşturan bir “for” döngüsü bulunmaktadır.

Diğer for Döngüsü Örnekleri

Örnek 1: Ekranda 10 defa isim yazdıran örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 2: Kullanıcının Girdiği metni ekranda 5 defa yazdıran Python For Döngüsü Örneği:

Ekran Çıktısı:

Örnek 3: 100′ e kadar olan çift sayıları listeleyen Python For Döngüsü Örneği

Ekran Çıktısı:

Örnek 4:  Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen Python For Döngüsü Örneği

Ekran Çıktısı:

Örnek 5: kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan Python For Döngüsü Örneği:

Ekran Çıktısı : 

Örnek 6: kullanıcının girdiği sayının faktoriyelini alan Python For Döngüsü Örneği:

Ekran Çıktısı:

Örnek 7: Kullanıcının girdiği sayının asal sayı olup olmadığını kontrol eden Python For Döngüsü Örneği

Örnek 8: Çıktısı aşağıdaki gibi devam eden çarpım tablosunu iç içe döngü kurarak kodlayınız.

1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10

……

Çıktı:

Sonuç

Python’daki “for” döngüleri, programcılara çeşitli veri yapıları üzerinde gezinme ve işlemler gerçekleştirme esnekliği sunar. Bu örnekler, “for” döngülerinin listeler, stringler, tuple’lar ve dictionary’ler gibi farklı veri yapıları üzerinde nasıl kullanılabileceğini açıklayarak, Python’un güçlü döngü yapısını anlamanıza yardımcı olabilir.

Döngüler, kodunuzu daha temiz, okunabilir ve etkili hale getirmek için önemli bir araçtır ve bu örnekler, bu konudaki temel kavramları pekiştirmenize yardımcı olabilir.

2 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et