Programlama Python Örnekleri

Python For Döngüsü ve Döngü Örnekleri

For Döngüsü belirli bir sayıda tekrar edilmesi istenen kodlar olduğu zaman kullanılır. Python programlama dilinde For Döngüsü kullanılarak döngü içindeki kodların tekrarlanması sağlanabilir.

Python programlama dilinde For Döngüsü kullanımını inceledikten sonra örneklerimize geçelim.

# Ekran Çıktısı :  0,1,2,3,4
for x in range(5):
print(x)

# Ekran Çıktısı : 3,4,5
for x in range(3, 6):
print(x)

# Ekran Çıktısı : 3,5,7
for x in range(3, 8, 2):
print(x)

 

For Döngüsü “break ve “continue” Kullanımı

break bir for döngüsü döngüsünden çıkmak için kullanılırken, continue ise o anki  bloğu atlamak için kullanılır.

Örnek olarak; 

# Ekran çıktısında sadece tek sayılar olacaktır. 1,3,5,7,9
for x in range(10):
if x % 2 == 0:
continue
print(x)

 

#Ekran Çıktısı : 1,2,3,4
for i in range(1, 10):
if(i%5==0):
break
print(i)

 

Python For Döngüsü Örnekleri

 

Örnek 1: Ekranda 10 defa isim yazdıran örnek.

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 2: Kullanıcının Girdiği metni ekranda 5 defa yazdıran Python For Döngüsü Örneği:

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 3: 100′ e kadar olan çift sayıları listeleyen Python For Döngüsü Örneği

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 4:  Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen Python For Döngüsü Örneği

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 5: kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan Python For Döngüsü Örneği:

Ekran Çıktısı : 

 

Örnek 6: kullanıcının girdiği sayının faktoriyelini alan Python For Döngüsü Örneği:

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 7: Kullanıcının girdiği sayının asal sayı olup olmadığını kontrol eden Python For Döngüsü Örneği

Örnek 8: Çıktısı aşağıdaki gibi devam eden çarpım tablosunu iç içe döngü kurarak kodlayınız.

1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10

……

Çıktı:

 

 

2 Yorum

Yorum yap