Programlama Python Örnekleri

Python Kod Örnekleri (50+ Örnek)

Bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yöntemi örnekler üzerinden kodları inceleyerek çalışmaktır. Python dilinde de aynı yöntemleri izleyerek kodlama deneyiminizi arttırabilirsiniz. Bu yazıda sizler 50den fazla Python Kod örneği gösterilmektedir.

Bu sayfa Python’un temel kavramlarına ve tkinter GUI arayüzüne ilişkin örnekler içerir. Çözüme bakmadan önce bu örnekleri kendi başınıza denemenizi öneririz.

Bu sayfadaki tüm programlar test edilmiştir ve tüm platformlarda çalışmalıdır. Kendiniz de yapıp test etmek isterseniz. Buradaki editörlerden birini kullanarak başlayabilirsiniz.

Programlamaya Yeni Başlayanlar için Ücretsiz Online Kod Yazma Editörleri

Aşağıdaki Python bölümü geniş bir Python programlama örnekleri koleksiyonu içerir. Örnekler Liste, dizeler, dictionary, grup, kümeler ve daha pek çok konuya aittir. Her program örneği, sorunu çözmek için birden fazla yaklaşım içerir. Python3 Örnekleri konusunda eklenmiş örnekler. Yeni Python Örnekleri eklenecektir. Python Karışık Örnekler. Basit Python Örnekleri.

Ayrıca giriş seviyesinden ileri seviyeye kadar python konuları ve yazıları için şu yardımcı kaynaktan faydalabilirsiniz:

Python Dersleri

Örnek 1: Ekranda “Merhaba Dünya” yazdıran Python Örneği

Örnek 2: Kullanıcının İsmini Alarak Merhaba (kullanıcı ismi) Yazdıran Python Örneği

Örnek 3: Girilen 2 Sayıyı Toplayan Python Örneği

Örnek 4: Girilen 2 Sayının Ortalamasını Bulan Python Örneği

Örnek 5: Girilen Vize ve Final Notu Ortalaması Hesaplayan Python Örneği

Örnek 6: Girilen 3 Yazılı Notunun Ortalamasını Bulan Python Örneği

Örnek 7: Yazılı Ortalaması Girilen Öğrencinin Sınıf Geçme Durumunu (GEÇTİ – KALDI) Gösteren Python Örneği

Örnek 8: Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Python Örneği.

Örnek 9: Girilen Sayının Pozitif, Negatif, ya da 0 Olduğunu Bulan Python Örneği

Örnek 10: Kullanıcının girdiği boy ve ağırlık değerlerine göre vücut kitle indeksini (VKİ=ağırlık/(boy*boy), boymetre cinsinden verilmeli) hesaplayınız.

VKİ 18 ile < 25 aralığındaysa normal, VKİ 25 ile <30 aralığındaysa kilolu, VKİ 30 ve daha yüksekse obez, VKİ 35 ve daha fazlaysa ciddi obez olarak kabul edilir. VKİ’ni hesaplayarak kişinin durumunu yazdırınız

Çıktı:

Örnek 11: Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Gösteren Python Örneği

Örnek 12: 1-100 Arası Sayıları Ekranda Listeleyen Python Örneği.

Örnek 13: 1-100 arası Çift Sayıları Listeleyen Python Örneği.

Örnek 14: 1-100 Arası Tek Sayıları Listeleyen Python Örneği

Örnek 15: 1-100 Arası 3′ e ve 5′ e tam bölünen sayıları bulan Python Örneği

Örnek 16: 1 den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Sayıları Listeleyen Python Örneği

Örnek 17: Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Bulan Python Örneği

 

Örnek 18: Girilen metnin harflerini alt alta yazdıran Python Örneği

Örnek 19: Kullanıcın girdiği iki sayı arasındaki sayıların toplamını gösteren Python Örneği.

Örnek 20: Kullanıcıya sinema ya da tiyatro tercihi sorulsun. Sinema izlemek için 15 TL, tiyatro için 10 TL ödenmesi gerekmedir. Öğrencilere %50 indirim yapıldığı düşünülerek öğrenci ise indirim yapılan; öğrenci değilse indirimsiz tutarı hesaplayarak ekrana yazdıran kodu yazınız.

Python programının çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Örnek 21: Girilen Sayının Asal Sayı mı Değil mi olduğunu bulan Python Örneği

Örnek 22: 1 den kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan ve sonucu ekranda gösteren Python Örneği

Örnek 23: Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

Örnek 24: Fonksiyon kullanarak yarıçapı girilen dairenin alanını hesaplayan Python örneği:

Örnek 25: Fonksiyon kullanarak genişliği ve yüksekliği girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan Python örneği:

Örnek 26: Python ile Sayı Tahmin Oyunu Yapımı.

 

Örnek 27: Verilen bir tarihin yılın kaçıncı günü olduğunu bulan Python Örneği.

Örnek 28: Python ile bir liste içinde 5’in katları olan sayıları listeleme.

Örnek 29: Bir string içerisinde belirlenen bir karakterin olup olmadığını kontrol eden Python programı kodları. Kontrol etme işlemi fonksiyon içinde yapılmıştır.

Örnek 30: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python örneği. Sayının çift olup olmadığı fonksiyon ile kontrol ediliyor.

Örnek 31:  Python 3 Veri tabanından kayıt okuma

Örnek 32: Python Tkinter  Form Kullanımı

Örnek  33: Python Form Entry Kullanımı

 

Örnek 34: Python Tkinter ListBox Kullanımı

Örnek 35: Python Fonksiyon Kullanarak Dikdörtgen Alanı Hesaplama Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Örnek 36: Kullanıcının tuttuğu sayıyı tahmin eden python örneği

Ekran Çıktısı:  

Örnek 37: Kullanıcının girdiği n adet sayıdan tek ve çift olanların ayrı ayrı ortalamasını hesaplayan ve ekranda gösteren Python Kodları:

 

Örnek 38: En sevdiğiniz 3 meyveyi liste hâline getirerek ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 39: Sırasıyla pi sayısı, inç biriminin cm olarak karşılığı, mikroişlemcilerin kısaltması, kullandığınız işletim sisteminin adı ve 48 bitin byte olarak karşılığını bir liste hâline getirerek ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 40: Haftanın günlerinden Pazartesi ile başlayan ve Cuma ile biten bir liste oluşturunuz. Oluşturduğunuz listenin indeksi 4 olan elemanını ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 41: Aşağıdaki kodun çıktısını yazınız (Python’da tek karakterden oluşan değerleri tek tırnak (‘) içinde tanımlayabilirsiniz.). ders=[‘K’,’O’,’D’,’L’,’A’,’M’,’A’]

Çıktı:

Örnek 42: Değerleri sırasıyla 3,1,2 olan listeyi 1,1,2 olarak değiştiriniz.

Çıktı:

  Örnek 43: hafta_ici isimli bir liste oluşturarak haftanın günlerini ekleyiniz. Daha sonra sırasıyla cuma ve cumartesi günlerinin listede olup olmadığını kontrol ediniz.

Çıktı:

  Örnek 44: 10-20 arası sayılardan oluşan sayilar isimli bir liste oluşturun. Ardından bu listede bulunan çift sayıları ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 45: 10-20 arası sayılardan oluşan sayilar isimli bir liste oluşturun. Oluşturulan liste ile sayilar2=[21,22,23,24,25] listesini birleştirerek 4’e tam bölünen sayıları ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 46: Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olan kodu while döngüsü ile yazınız.

Örnek 47: Kullanıcının girdiği sayının rakamlarını toplayan python örneği

Çıktı:

Örnek 48:  Kullanıcı tarafından girilen sayının rakamlarını çarpan program(sıfırları hariç tut)

Çıktı:

Örnek 49: İlk yöntem sadece pythonda kullanabileceğiniz * operatörü ile değeri ekrana yazdırma olacak.

Örnek 50: for döngüsü kullanarak programcının adını ekrana yazdırma örneğine bakalım.

Örnek 51: Son örnekte de while döngüsü ile ekrana programcının adını yazdıralım.

Örnek 52: sum() ve len() kullanarak ortalamayı bulma

Örnek 53: Klavyeden 0 girilene kadar sayıların toplamını bulan Program Python

Örnek 54: Python abs örneği:

Örnek 55: Mutlak değer hesaplamak için gerekli olan python kodu:

Örnek 56: for döngüsü ile liste öğlerin ortalamasını hesaplayın.

Örnek 57:  İlk yöntem sadece pythonda kullanabileceğiniz * operatörü ile değeri ekrana yazdırma olacak.

Örnek 58: for döngüsü kullanarak programcının adını ekrana yazdırma örneğine bakalım.

Örnek 59

Örnek 60

Python Dersleri konusu için tıklayın.

 Youtube Oynatma Listesi

61 Yorum

Yorum yap